Hitvallásunk

hitvallasunkHiszünk abban, hogy a teljes Szentírás Isten ihletett szava. (2 Tim.3:16-17, 2 Péter 1:20-21)

Hiszünk az élő és igaz Istenben, aki három személyben létezik örökké: Atya, Fiú és a Szent Szellem személyében. (V.Móz. 6:4, Máté 28:19)

Hisszük, hogy az ember Isten teremtménye, de a bűn miatt elválasztva Istentől, megváltásra szorul. (I. Móz. 1:27, Róma 5:12)

Hiszünk Krisztus istenségében, szűztől való születésében és bűntelen életében. (János 1:1, Ésaiás 7:14, 1 Péter 2:22)

Hisszük, hogy egyedül Jézus Krisztus vérén keresztül létezik megváltás, üdvösség az ember számára.

Hiszünk Jézus Krisztus kereszthalálában, testben való feltámadásában, mennybemenetelében és abban, hogy jelenleg főpapi szolgálatot végez az Atya jobbján. (Efézus 1:7, ApCsel 2:31-33, ApCsel 1:9, Zsid.7:24-25)

Hisszük, hogy csak a Jézusba vetett hit által igazul meg az ember és hiszünk az újjászületés fontosságában, ami minden személy üdvösségéhez szükséges. (Galata 2:16, János 3:5-7)

Hisszük hogy a Szent Szellem keresztség által a személy erőt nyer a szolgálathoz, képessé válik a Szent Szellem gyümölcseinek megtermésére és ajándékainak megnyerésére. (ApCsel 1:8, 2:4, Galata 5:22-23, 1 Korintus 12:7-10)

Hiszünk a Szent Szellem isteni személyében, Szent Szellemmel való betöltekezésben, aminek egyik alapvető fizikai jele a más nyelveken való szólás.

Hisszük, hogy Krisztus halála a fizikai test számára biztosítja a gyógyulást. (Ésaiás 53:4, Máté 8:16-17, Jakab 5:14-16)

Hiszünk a vízbe való alámerítkezés általi keresztségben és az Úrvacsorában. (Máté 28:19, ApCsel 8:37-38,1 Korintus 11:23-26)

Hiszünk abban, hogy az egyház, amit Jézus Krisztus alapított az újjászületett hívők összessége.

Hiszünk a szolgálati ajándékok működésében, akik az egyház építésére rendeltettek.

Hisszük, hogy az egyház legfontosabb földi célja az evangélium hirdetése. (Efézus 3:10, 4:11-12, Máté 28:19)

Hiszünk az Úr Jézus Krisztus második visszajövetelében és az egyház elragadtatásában. (2 Tim. 4:1, 1 Tessz. 4:13-18)

Hisszük, hogy az ember örökkévaló szellem és attól függően, hogy földi élete során elfogadta vagy elutasította az Úr Jézus Krisztust, mint Megváltó a Mennyországban vagy a Pokolban (héb.Seol) tölti el az örökkévalóságot. (János 5:28-29, 14:2-3, Jel.20:6, 11-15)

 

Tovább a kategóriában: « Fejléc ikonok