Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. november 3.

12111Kegyelem bőségét Isten azzal a céllal adja, hogy megismertesse kedveltségének bizonyítékát. Az lesz sikeres keresztény ember, aki ismeri a kegyelem bőségét, megtanulta, hogy hogyan tud ebből hit által állandóan átvenni, meríteni, és másokat is képes erre megtanítani. Vannak ugyan nagyon különleges megjelenési módjai is kegyelmének, de egy keresztény nem engedheti meg, hogy ezekre vágyakozzon csak. Nekünk kegyelmének abból a formájából kell élnünk, amely az Ő Igéjéből jelentetik ki, mégpedig folyamatosan. Mi megtartjuk és bevesszük a kegyelem beszédét, Ő pedig kinyilvánítja magát növekedő tendenciában részünkre. „Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Neki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen.” 2Pét 3:18

 

Tóthné K. Klaudia, Aratás gyülekezet, 2012. november 10.

12112Atyánk azért küldte el Szellemét, hogy ne legyünk pásztorlás nélkül. Szent Szellem egy ugyanolyan valóságos személy, mint Jézus Krisztus és kész pásztorolni, vigasztalni az Atya gyermekeit. Jézus azt ígérte, hogy a Szent Szellemmel való kapcsolat teljesen és végképp elveszi, visszaszorítja az elutasítottság, magányosság, keserűség, érzését. "Ezeket szóltam nektek, hogy az én örömöm bennetek legyen és a ti örömötök teljes legyen." Szent Szellemmel betöltött keresztényeknek nem szabadna azonosulniuk a szomorúság bezárt falai közötti állapotukkal. Amikor Jézus prédikált, az Igét prédikálta, ami arra „rendeltetett”, hogy bevigye őket a vígsztalás földjére. „Puszta földön találta őt, zordon, sivatag vadonban; körülvette őt, gondja volt reá, őrizte, mint a szeme fényét.”5Móz 32:10

 

 

Berki Csaba, Aratás gyülekezet, 2012. november 17.

12116Sokszor azt gondoljuk, akkor vallunk kudarcot, amikor elveszítjük kialakított tulajdonságainkat, megszerzett materiális dolgainak. Úgy képzeljük, ha mindezeket birtokoljuk, akkor győzedelmeskedtünk hitünkben. A győzelem feltétele az isteni élet szerepének megértése. Krisztusnak közbe kell lépnie a győzelmünk érdekében. A győzelem nem azt jelenti csupán, hogy megváltozunk bizonyos tulajdonságainkban, hanem azt, megváltoztatjuk teljes sorsunkat, életünket, lelkünket a megváltás győzelme által. A megigazulás ennek a tökéletes útját készítette elő számunkra, ami képessé tesz minket arra, hogy úgy éljünk itt a földön, ahogy Ő is élt. "Jön a világ fejedelme: és énbennem nincsen semmije.” Ján 14:30b

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. november 17.

12113A hívő emberben az Istenkeresés útján jön létre a kegyelem valóságos profitja. A Zsidókhoz írt levél 10. fejezetben egy nagyon fontos szempontból látjuk Krisztus kegyelmének áldásait. Az ószövetségi szentély szolgálat csak „árnyék”, nem pedig a mostani szolgálat valódi jellegét (pragmáit), lehetőségeit tükröző „kép” volt. Bár rámutat Isten törvényének erejére, és arra is, hogy Isten nem vállal közösséget a bűnnel, ugyanakkor előremutat (képeket közvetít) Krisztus teljesebb és tökéletesebb mennyei szolgálatára. A régi szövetségek is hordoztak kegyelmet, mert az igaz Istenkeresés tartalma kegyelmet hordoz és közvetít. Az újszövetség kijelentésének titka az, hogy Isten már kezdeményezett, létrehozta a szellemi sikereinket, és a hit ehhez kapcsolódik, majd elfogadja mindezt.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. november 17.

12114Keresztényektől elvárás Isten Igéje által, hogy kegyelemben járjanak. Ez elvárás, és nem javaslat. Nagyon nehéz járni olyasmiben, amiről nem tudjuk igazából, hogy mi is az. Krisztus alázatában járni azt jelenti, hogy eléggé respektálod Istent ahhoz, hogy megszeretnéd tenni mindazt, amit Ő mondott. Az alázat által fog tudni növekedni a kegyelem életünkre vonatkozóan. (Jak.4:6) Ha megértjük, hogy miről szól Krisztus alázata, hogyan éljünk és járjunk ebben, akkor a Szentírás szerint (Jak.4:7)az alázat segíteni fog minket abban, hogy megszabaduljunk a gonosz minden munkájától. Sokszor az alázat hiánya miatt nincs erő életünkben arra, hogy szembenézzük a gonosszal.

 

 

Oláh István, Aratás gyülekezet, 2012. november 24.

12115Salamon király megértést kapott Isten nagyságáról, ezért tudta, hogy ezt a nagyságot semmilyen emberi projekt nem tudja utol érni vagy helyettesíteni. Nincs olyan épület, amely befogadhatná Isten nagyságát, sőt, azt még az egek egei sem képesek befogadni, mert Isten, önmagában létező. Ez a hatalmas Isten mégis az emberben akar lakozást venni, mi vagyunk az Ő temploma. Salamon nem csak Isten nagyságáról, hanem irántunk való kegyelméről is kinyilatkoztatást kapott. Ezért ahogy Dávid Krisztust, úgy Salamon pedig az egyházat jelképezi, az egyházat, amelyben Isten lakik, és amely iránt nagy az ő kegyelme. Annak vagyunk a kedvencei, akit sem ez a fizikai világ, sem az egek egei nem képesek befogadni, ugyanakkor a hatalmas Isten mégis bennünk, újjászületett hívőkben lakik.