Botos Zoltán, Aratás gyülekezet, 2013. április 6.

13043Időről-időre mindnyájan elbátortalanodunk vagy szkeptikussá válunk, aminek sokféle oka lehet, például az ellenünk használt elnyomás eredménye. Amikor a nehézségeid elviselhetetlennek tűnnek és fel akarod adni, valószínűleg szellemi elnyomás alá kerültél, mint Gedeon. Isten képesít minket arra, hogy megkülönböztessük a befolyások szellemi forrását egyházainkban vagy társadalmunkban. Ha tudjuk, hogy Isten ajánl és alapozott meg minket, akkor kivitelezi békességével szolgálatunkat és győzelmünket.„És épített ott Gedeon oltárt az Úrnak, és nevezte azt Jehova - Salomnak, azaz: az Úr a béke.” Bír 6:24

 

 

Tóthné K. Klaudia, Aratás gyülekezet, 2013. április 13.

13044Üzenet témája arról szól, mit is jelent az Atya tűzben való megjelenése, hogyan kaphatjuk meg tüzét, hogyan lehetünk szellemben buzgók. A tűz Izrael gondolkodásában (népvándorlás és honfoglalás óta) az Atya jelenlétének tulajdonságai között szerepel. De amikor Izrael népe tűzre gondolt, kivétel nélkül eszébe jutott az öt különböző áldozat bemutatása is. Harmadszorra pedig Pünkösdkor lévő kettős tüzes lángok a Szent Szellem jelképévé is lettek. „Ő Szent Szellembe és tűzbe merít majd alá titeket!” Jn.3:11b

 

 

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2013. április 20.

13042Bár Krisztusban eljött Isten királysága és őbenne egybeszerkesztette a Mennyet és a Földet, viszont ezt az egybe szerkesztést az Úr tanítványainak demonstrálniuk kell az által, hogy Isten segítségével legyőzik az őket érő kihívásokat, próbákat és az ezek mögött álló óriásokat, vagyis a gonosz erőket. A győzelem realizálásához szellemi emberré kell válnunk, hogy ne legyünk „hústestiek”mint Káin, vagy pszichikai emberek, mint Ábel, akinek az áldozatát ugyan elfogadta Isten s így a hit egyik hőse lett, viszont mégis mártírként kellett meghalnia, ugyanis nem szakadt el testvérétől, aki gyűlölte őt.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. április 27.

13041Elkezdtük megnézni az új teremtés potenciálját, a leplezett kapacitást. Az újjászületésünkben Isten képességeihez vagyunk kapcsolva szellemünk által. Így Istentől kaptunk kvalitásokat. Ne mások szemén keresztül nézzük magunkat, mi az értékünk vagy célunk, hogy így ne tartsanak vissza attól, hogy „a vízen járjunk”. Mi teljes mértékben meg vagyunk győződve arról, hogy azok vagyunk, akiknek Isten mond minket. Engedelmeskedünk Istennek, hogy megtegyük azt, amit Isten megtett Ádámmal a bűneset előtt. „Péter pedig felelvén néki, monda: Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig monda: Jövel! És Péter kiszállván a hajóból, jár a vízen, hogy Jézushoz menjen.” Máté 14:28-29