202302112023. 02. 11.

Mindnyájunknak ki van jelölve a földünk egy szöglete, amely arra vár, hogy átalakítsuk. A saját életünket is, úgy, ahogy van. Sőt kapcsolatainkat, otthonunkat és az aktuális körülményeinket. Bárminemű helyzetben is találjuk magunkat, a Szent Szellem tökéletes tervezéssel segítségünkre lesz, hogy mindig szeretetre tanítson Bennünket. A félelem és elzárkózás helyett. Akármilyen energiák vesznek körül bennünket, az a feladatunk, hogy a saját szívünk és tetteink révén megtisztítsuk a környezetünk mentalitását. A gonoszt csak a szeretet tudja kezelni. Valójában sohasem a körülményeket kell megváltoztatnunk, nekünk van szükségünk változásra. Nem azért kell imádkoznunk Istenhez, hogy változtassa meg az életünket, hanem azért, hogy minket változtasson meg szeretetével. A legnagyobb és végső soron az egyetlen csoda, ha kitörsz az elkülönültség zárkájából és más emberré válsz. Közösségi emberré, aki jó dolgokat hoz létre közvetlen környezetében.

 

 

 

 

20210218

 

Az Istennek szeretetéről való tanítás Isten lényéről való tanítása. Csak azt választhatod meg, hogy mikor kerítesz sort erre. A szabad akarat nem azt jelenti, hogy te szabod meg a tantervet. Csupán azt, hogy megválaszthatod, mikor melyik tantárggyal akarsz foglalkozni. A tanítás célja nem az, hogy megtanítson a szeretet értelmére, mert ez túlmutat mindazon, amit tanítani lehet. Ám Isten célul tűzte ki, hogy eltávolítsa mindazt, ami megakadályozza, hogy tudatára ébredj a szeretet jelenlétének (Szellemének) önmagadban. Az isteni szeretet logikája távol van, sőt fölötte van az én emberi határaimnak. Sejtéseim vannak róla.

 

 

 

 

20210225

 

Mit keres a kegyelem az Ószövetségben? A Bibliában Noénál találunk arra példát, amikor az emberek abszolút megromlottak. Így meg tudjuk nézni, hogy Isten miközben szigorúan, haraggal, ítélettel viszonyul az ilyen emberekhez, mégis az isteni reakció azonban elüt az általános gondolatvilágunktól. Isten nagyon szomorkodott szívében. Ezért adott még százhúsz évet az embereknek a megmenekülésükért. Noé személyében egy „látó” embert küldött, a minden jóságát teljesen elvesztett emberiségnek. Isten nemcsak igazságos, hanem jó és irgalmas is. Azokban az elmékben, csoportokban, ahol az igazságosság és jóság harmóniája felbomlik a jószívűség rovására, könnyen szívtelen közhangulat, közszellem alakulhat ki, ami idegen Isten lényegétől. A szeretetétől.

 

 

 

 

20230226

 Kereszténységünkben a megadás pillanata nem akkor jön el, amikor vége az életnek. Az élet akkor kezdődik, amikor engedelmeskedünk a szeretet üzenetének. Sajnos nem arról van szó, hogy a nagy megtérésünk pillanata után – amikor Istenhez közeledtünk – rögtön a szeretet általi totális gyógyulásban találjuk magunkat. Ekkor egyszerűen elkezdünk felfelé kapaszkodni. Sok ember számára a dolgok nagyon rosszra fordulnak, mielőtt bekövetkezik az a változás: szükségünk van Isten szeretetének való engedelmességre. Lehet, hogy egész életünkben szinte ellenállunk annak, hogy segítséget kérjünk Isten szeretetétől…

 

 

 

 

20230325

Sok területen életünkről alkotott képünk vagy elgondolásaink mélyen be vannak írva az elménkbe. Egy olyan szinten, hogy nem könnyű megváltoztatni. Pál apostol magaslatoknak nevezte ezeket. Szemben állnak vagy akadályozzák Isten megismerését. Ezek hitrendszerek. Izráel az egyiptomi fogságból fizikálisan kint voltak ugyan a pusztában, de az elméjük nem volt kint. Még mindig rabszolgai mentalitással rendelkeztek. A 12 kém közül 10 úgy tért vissza az Ígéret földjének megkémleléséből, hogy megváltoztatták közel 2-3 millió ember sorsát. Teljes hatással volt üzenetük döntéseikre. Ahogy magadat látod Isten szeretetében, ez határozza meg az életed szellemi-lelki színvonalát. Az izraelitáknak bizonyítékaik voltak az Ígéret földjéről: gránátalma, füge, szőlő-fürtök, amelyeket 2 ember cipelt a vállán. Pont úgy volt, ahogy Isten leírta. De önképük különbözött attól, ahogy Isten látta őket, mert föld lakosaival szemben sáskáknak látták magukat.

 

 

 

 

 

ElsőElőző12KövetkezőUtolsó
1. oldal / 2