Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. január 10.

index7Szentírás kijelenti, hogy a gyülekezetek nagy többsége (un. parázna asszony) már nem lesz képes visszafordulni az Antikrisztus (gr.felkent ellen) szellemeinek hatásaitól. Az egyház (gr. khrisztianosz - kenettel felruházottak) elsősorban kenet hordozói, hogy örökséget és hagyatékot hozzanak létre a szellemi világban.A kenet mára szinte „ingerszóként” van jelen a M.O.-i szolgálók többségében. Jelenleg csak fogalmaink vannak a királyság céljairól, Szellem jelenlétéről és a kenet működésének titkairól. A belső kenet tesz képessé bennünket arra, hogy az intellektuális megtapasztalás fölött álló mennyei ajándékainkat megossza és átváltoztasson Krisztus hasonlatosságára. A valódi egyház így felkenetettségében cselekvő lesz és egyben Krisztus képű.

 

 

Várkövi Krisztián, Aratás gyülekezet, 2015. január 19.

index6A Biblia hiteles dokumentum, amely a szövetségek Istenét mutatja be számunkra. Az örökkévaló Isten Jézus Krisztus által örökkévaló szövetség ajánlatával fordult az emberiség felé, melynek elfogadása az embert az Ő királyságába vezeti. Az ember felelőssége az, hogy Isten kezdeményezésére hogyan reagál. Ha hittel, bizalommal fogadjuk el Isten kinyújtott kezét, akkor nem kell többé szégyenkeznünk a bűn miatt és felemelt fejjel vallhatjuk: Jézus a legfőbb szövetségesünk. „És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember Fiának felemeltetnie. Hogy valaki, hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Jn.3,14.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. január 24.

index5Egy Új Korszak köszöntött ránk világpolitikai, gazdasági és kulturális szempontokból. Kegyelem korszakának befejezésekor az Antikrisztushoz való viszonyulásunk sorsdöntő lesz. Az ő legfőbb terve, hogy képimádással egyszerre átalakítsa a bukott- és Krisztusi embert. Az előző generáció szellemi tradíciója nem lesz elég, mert a történelem megértéséhez mennyei súgás szükségeltetik. Ez tudja megőrizni és természetfölötti szinten tartani a keresztény látását a láthatatlan dolgok felé. A hívő növekedése függ az Istenképűségének feldolgozásától és azzal való hasonulásától. Ha a dicsőség és tisztesség helyreállító ereje hiányzik az ember életéből, akkor nincs betöltve a hívő leglényegesebb szellemi, lelki és fizikai szüksége sem.

 

 

- 1. rész

- 2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. január 31.

index4Isten célja velünk az, hogy Fiának képmására alakuljunk át az Antikrisztus sötét korszaka előtt. Ugyanis senki sem szeretne a hét évig tartó korszak alatt hamis vallási konferenciákra járni. A bűnbeesés után az ádámi faj ezt a képességét veszítette el, majd elszakadt az isteni küldetéstől, de Krisztusban újraformált minket. Ez forradalom. Miután pedig átalakulunk, belső változás és növekedés kezdődik, az Ő teremtő igéjének (rhéma) fénye által. Zsoltárok szerint az embert tisztességre és dicsőségre való személynek teremtette. Az edény belső értékét a tartalom határozza meg, s a mennyei dolgokat csak ezen edények tartalmazzák. Szentírás szerint Isten jelenlétét csak lényéhez hasonló képes közvetíteni. „Aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik.” 2Thess 2:4 a

 

 

 - 1. rész

 - 2. rész