Tóth Lajos, Aratás Gyülekezete, Budapest, 2011. január 13.

11011Ez a tanítás része az Új korszak című sorozatnak, amely az Aratás Gyülekezetében hangzott el. Tóth Lajos ebben a tanításban is fontos és aktuális igazságokról beszél, mint például: Hogyan tud valósággá válni Isten igéje először bennünk, aztán az otthonunkban és a környezetünkben? Mit jelenthet a lepra, a mai hívők számára, és egyáltalán mi az, hogy szellemi lepra? A tanításban választ kapunk ezekre a kérdésekre is.

 

 

 

 

1. rész

2. rész

Nochta Pál, Aratás Gyülekezete, Budapest, 2011. február 3.

11021Minden korszak szentjeinek le kellett győzniük az antikrisztus szellemét első sorban a saját életükben, és ma sincs ez másként. Ez a tanítás arról szól, hogy ez a győzelem miként tud realizálódni bennünk és a környezetünkben. Ez az igehirdetés 2011 Január 15 -én hangzott el Budapesten, az Aratás Gyülekezetében.

 

 

 

Tóth Lajos, Aratás Gyülekezete Budapest, 2011. február 28.

11022Mélyre kell ásnunk az istenkeresésben és találkoznunk kell a Felkenttel, ha azt akarjuk, hogy Isten ereje működjön az életünkben. Azt is meg kell értenünk, hogy a csodákat nem mi tesszük, hanem Isten cselekszi, az ő akarata szerint, ezért nekünk mindig az Atya tervét kell megértenünk. Jézus ebben is tökéletes példát adott számunkra. Ez a tanítás 2011.02.26-án hangzott el Budapesten, az Aratás Gyülekezetében.

 

 

 

Váradi Norbert, Vácdukai Konferencia, 2011. március 14.

11031Ez az üzenet folytatása az azonos című igehirdetés első részének, melyet Nochta Pál mondott el. Váradi Norbert a jelennel és a jövővel kapcsolatos benyomásait mondja el, hogyan tudjuk a karizmatikus élmények után feldolgozni majd beépíteni a mennyei perspektívát. Inspiratív...

 

 

 

Nochta Pál, Vácdukai Konferencia, 2011. március 14.

11032Időnként nagy élményeket élünk át Istennel, de ez még sem látszódik a hétköznapjainkban. A külső, földi életünkben szembe kell néznünk a hétköznapok súlyos nehézségeivel, közben pedig egyre szorosabb közösségben kellene lennünk az Úrral? Hogyan tudjuk ezt a kettőt összehangolni? Időszerű és megfontolandó.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2011. május 7.

11051„Amire elhívott titeket a mi evangéliumunk által, a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségének elvételére (tulajdonba vétele).” 2Th.2:14 Az evangélium Isten Királyságának diadalhíre. Ha Krisztus feltámadt, mi is feltámadtunk vele együtt. Isten belefoglalt bennünket Krisztus feltámadásába, hogy részesüljünk az Ő dicsőségében. Az üzenet erre teszi a hangsúlyt. Isten célja a dicsőség hatáskörének kiépítése feltámadott egyháza által…

 

 

 

 

1. rész

 2. rész

Tóth Lajos, Aratás Gyülekezet, 2011. június 11.

A királyság láthatatlan, de valóságosabb és maradandóbb, mint a történelem bármely kultúrája. Krisztus rendszeresen tanított a királyság alapjairól és átfogó alapelveket fektetett le. Kihívást eredményez bármely kultúrában élő generációnak abban, hogy mi befolyásolja sorsát.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2011. június 4.

11061Krisztus testének helyreállítása korszakában egyre jobban megtapasztaljuk majd az isteni beavatkozásokat. Pál apostol efézusiakhoz írt levelében azt állítja, hogy az eklézsia „dicsőségben, szeplő, sömör nélkül, szent és feddhetetlen” állapotban lesz, ezért előre felkészít bennünket Urunk meglátogatásainak dicsőséges időszakára, amikor is a Szellem nagyobb erővel árad ki.

 

 

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás Gyülekezet, 2011. július 16.

11072A kiüresedés alatt azt érthetjük, amikor a hívő elveszítheti létezésének a lényegét, közösségét Istennel. Ekkor sorsának alakulásában létrejön egy vívódás vagy frusztráció. Isten teremtményei vagyunk, ezért nem vagyunk annak birtokában, hogy a kiszáradt szívünket betöltsük önmagunkból. A szellemünk szerepe Isten keresése és imádata.

 

 

 

 

 

Kiüresedésből a megújulásba 1. rész

Kiüresedésből a megújulásba 2. rész

Tóth Lajos, Ózd, 2011. július

11071A krisztusi ember nem csak természetes, hanem természetfölötti lény is. Ez abból adódik, hogy visszatükrözi Isten képének (Jézus Krisztus) szentségét és dicsőségét. Az egyház nem csak hasonlítani fog rá, hanem elváltozik olyanná, amilyen Ő. Az eklézsia végső időszakát Krisztus képének hasonlatosságára elváltozott gyülekezet fogja beteljesíteni. Ennek prototípusát Mózes vezette exodus olvasásakor látjuk.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2011. augusztus 6.

11081Hálaadó szív által megőrizheted tisztaságodat. A hálaadás felhatalmazást kölcsönöz imádnak. A Zsolt 50, 14-15 szerint nyomorúság idején a hálaadó áldozat a helyes bevezetés a szabadulásért könyörgő imához. Isten oly sokat tett már értünk, amiért nem voltunk eléggé hálásak, úgyhogy a buzgó magasztalás felmelegíti Isten szívét, és utat készít a gyors válasznak.

 

 

Tóth Lajos, Aratás Gyülekezet, 2011. szeptember 24.

1109112Miután megnyertük a bűnbocsánatot, a krisztusi szeretet közvetlenül Isten jelenlétéhez kapcsol bennünket és elváltoztat képére hasonlatosságára. Az elváltozásunk nem választható el Isten jelenlététől. Ábeltől kezdve Isten jelenlétének közelsége jelenti a hívő mivoltát. Ha ez a jelenlét nincs meg, akkor idővel egy un. ’elkülönülés program’ részesévé válhatunk.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2011. október 15.

Amikor az áldásról vagy annak növekedéséről van szó, legtöbb esetben azt tapasztalható, hogy a hívő ember azt mondja: Nincs szükségem áldás növekedésére. Azt gondolják, hogy ez alázatos attitűd, pedig nem az. Ez tudatlanságból és önzésből jön! Nem ébrednek a tudatára, hogy igazából azt mondják: a fontos az, hogy a saját dolgaim be legyenek töltve. Kérhetnének Istentől többet is, amelyből megtartanának bizonyos részt és ez elég is lehet hiányuk betöltésére, a többit viszont szétosztanák, ellenben ezt meg sem gondolják...ennek alapja lehet az elmúlt 40 év szocializmus...

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2011. október 22.

A tanítás célja a szellemi elnyomásból az áldásba jutni hazánkban. Az áldás az, amikor a magasságos Isten kegyelme kiárad és megtapasztaljuk ajándékait, legyen az spirituális vagy anyagi. Krisztus földi ittlétének tanítása szerint, 30/60/100-szoros volt a visszatérülés (áldás) az elvetett magon. Minden áldás magja Ábrahámmal kötött szövetség. Hogyan tud a mag visszatérülést (áldást) produkálni? A válasz a föld, azaz a megértett tudás a szívben. A megigazulás igazságossága, Jézus Krisztus kegyelmét helyezi rá a hívő emberre. Ez a gyümölcsöző élet. Amikor engedjük, hogy szívünket a megigazulás szellemi ereje befolyásolja, már nem csak a magunk képességeire támaszkodunk, hanem Isten áldására is...

 

 

 Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezet, 2011. október 29.

Amikor a szvünk be van zárva, kivitelezhetetlen Istennel és az emberekkel bármilyen kapcsolatot megélni vagy egészségesen fenntartani. Amíg az Istenről alkotott képünk önelvetést és félelmet tart fenn bennünk, árvaként éljük meg hitéletünket. Ez a jelenség végigkísérheti hívő életünket mindaddig, amíg el nem fogadjuk a Szent Szellem gyámolítását. Sajnos a bezártság meghatározza gondolkozási mintáinkat és érzelmi beállítottságunkat. Választ keressük arra, mit is jelent "szellemi árvaként" élni...

 

 

 

 

Tóth Lajos, Aratás Gyülekezet, 2011. november 2.

111101A királyság láthatatlan, de valóságosabb és maradandóbb, mint a történelem bármely kultúrája. Krisztus rendszeresen tanított a királyság alapjairól és átfogó alapelveket fektetett le. Kihívást eredményez bármely kultúrában élő generációnak abban, hogy mi befolyásolja sorsát.

 

 

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezet, 2011. november 5.

Az emberek sok-sok időt, és energiát fordítanak az érzelemi hiány leküzdésére, vagy arra, hogy elrejtőzzenek az önvédelem falai mögé. Az árvaság szellemi aktivitása kiaknázza az ember személyiségében lévő érzelmi és fizikai erőforrásokat. Az üzenet célja, hogy napvilágra hozza ezt úgy, hogy a kereszten történt cserét középpontba helyezi, amely Isten határtalan szeretetének gyógyító képessége. A fájdalmakra való koncentrálást, vagy az áldozat mentalitást szeretnénk leleplezni és az ok-és-okozati összefüggést bemutatni.

 

 

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás Gyülekezete, Budapest, 2011. szeptember 11.

Ha nem szorongat bennünket Krisztus szerelme, akkor csak egy unalmas, beteljesületlen keresztény életet élünk meg. Ezért meg kell értenünk, hogy mit is okoz számunkra Isten irántunk érzett szerelme, hogy elmozdítsa a törvénykezést a kárhoztatást érzését és az ítélkezést lényünkből. Ekkor helyreáll a királyi törvény közreműködésével az atya-gyermek kapcsolat és az igaz gyermeki hit.

 

 

Tóth Lajos, Mezőkövesd, 2011. november 13.

111103Áldott legyen az Isten, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben, Krisztusban” Ef 1:3 Atyaisten identitásunk helyreállítását és megalapozását az un. szellemi áldásai segítségével tervezte el. A mennyből való áldások segítenek bennünket újjászületési jogaink gyakorlásában. A tanításban egy képet kapunk arról, hogy Krisztus miként alkalmazza a szolgálatán lévő szellemi áldást mások boldogulása érdekében.

 

 

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezet, 2011. november 19.

Az árvaság a szív egy olyan hozzáállása, ami megakadályozza, hogy az emberek mindazzá váljanak, akik Istenben lehetnének. Malakiás próféta szerint az un. „Illési szellem” inaktiválni képes az árvaság szellemének munkáját, amikor is az atyák szívét a fiakhoz fordítja. Ebben az üzenetben felvázoljuk ennek a szellemnek helyreállító módját, funkcióját és jellemzőit. "Jézus pedig felelvén, monda nekik: Illés bizony eljő előbb, és mindent helyreállít." Máté 17:11

 

 

 

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2011. november 27.

111105Az elmúlt évtizedek során a magyarországi eklézsia több területen azért vált meddővé, mert Isten gyermekei a királyság tudatos építése helyett, egyéni ambícióikat akarták érvényesítetni. A rossz döntéseik gyümölcse az lett, hogy szellemi érzékenységük megtompult, szellemi látásuk meghomályosodott. Az üzenet célja Isten aktuális helyreállító szavának megértése a jelenben. Amikor királyság központú lesz a gondolkodásunk és ez kerül látóterünk fókuszába, akkor elkezdenek a dolgok helyreállni az életünkben. "Ismét meghatároz egy napot: "MA", amint Dávid által annyi idő múlva így szól, ahogy előbb is mondtuk, "MA", ha az Ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket." Zsid.4:7 v.ö Zsolt.95:7

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2011. december 3.

A megbecsülés nem sokat mond a mai ember számára, pedig a kölcsönös elismerés hozzájárul társadalmunk és a család megtartó eleméhez. Istent tisztelni azt jelenti, hogy az Ő beszéde, véleménye döntő életvezetésünkben. Ennek kapcsán láthatjuk, hogyan tudott Sidonban Jézabel szülővárosában áldást létrehozni Illés szelleme. „Mégis azok közül senkihez nem küldetett Illés, hanem csak Sidonnak Sareptájába az özvegy asszonyhoz.”Luk 4:26

 

 

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2011. december 10.

11031Amikor a nemzetünk szellemi-erkölcsi állapotát nézzük, elkerülhetetlen lesz az egyház és egyben egyes szolgálatok felelősségén elgondolkozni. Egy elnyomott náció szabadsága akkor áll helyre viszonylagosan generációjukban, ha szellemi-erkölcsi szabadsággal rendelkező vezetőket kísérnek. Derek Prince úgy fogalmazott egyik könyvében (Isten gyülekezetének újrafelfedezése c. 253 o.), hogy USA társadalmának nagyfokú szellemi-erkölcsi romlását a hamis prófétai szolgálatoknak tulajdonítja.

 

 

 

 

A tisztelet törvényszerűségei 1. rész

A tisztelet törvényszerűségei 2. rész

Szemerédi Ferenc, Böjt & Ima konferencia, 2011. december 29.

11032Amikor a nemzetünk szellemi-erkölcsi állapotát nézzük, elkerülhetetlen lesz az egyház és egyben egyes szolgálatok felelősségén elgondolkozni. Egy elnyomott náció szabadsága akkor áll helyre viszonylagosan generációjukban, ha szellemi-erkölcsi szabadsággal rendelkező vezetőket kísérnek. Derek Prince úgy fogalmazott egyik könyvében (Isten gyülekezetének újrafelfedezése c. 253 o.), hogy USA társadalmának nagyfokú szellemi-erkölcsi romlását a hamis prófétai szolgálatoknak tulajdonítja.