Dátum: 2015. december 4. Helyszín: Aratás gyülekezet, Előadó: Nochta Pál

20151204A Jelenések 12,10-12-ből kiderül, hogy a háború már az örökkévalóságban eldőlt, az ördög egy legyőzött szellemi lény. Számunkra viszont ez a győzelem még csak egy a jövőben valamikor megtörténő eseménynek tűnik, ezért kérnünk kell az Urat, hogy Szent Szellem által adjon nekünk kinyilatkoztatást, amely által betekinthetünk és belekóstolhatunk ennek a győzelemnek az örömébe. Sátán, e jelenlegi világrendszeren keresztül el akarja hitetni velünk, hogy a mi sorsunk bukással és vereséggel fog végződni. Ezért nekünk kitartóan kell keresnünk Istent ahhoz, hogy a lelkünk kiszabaduljon ennek az anyagi világnak a fogságából és átkerüljön a mennyei világ légkörébe. „Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg e nép, hogy te, az Úr vagy az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket!” 1 Kir.18:37

 

 

1. rész

2. rész

 

Dátum: 2015. december 12. Helyszín: Aratás gyülekezet

1212Pünkösdkor elérkezett a Valóság Szellemének korszaka. Vajon engedjük-e, hogy Isten önmaga valóságában szolgáljon felénk? Akik a megváltás kegyelme alatt állnak, azoknak az életében nincs korlát az igazság valóságának növekedésben. Hitünk megtapasztalásának alapja a megértett, beépült, szellemi igazságok, amelyet a Szent Szellem (Valóság Szelleme) jelent ki részünkre. Ezek tehát az életünkben is valósággá és igazsággá válnak, majd ezekről teszünk tanúbizonyságot. Az ördög célja a hazugság általi kompromisszum kiépítése a való-igazsággal szemben. „Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság.. Ján 8:44a

 

 

Dátum: 2015. december 19. Helyszín: Aratás gyülekezet

 1219Ebben az üzenetben hangsúlyt teszünk újból Isten Szellemével való közösségre. Kifejtjük továbbá, hogy miután a Szent Szellem tanúskodik a szellemünkben lévő igazságról, hogyan tud megerősödni belső bizonyosságunk. Ez fog elvezetni bennünket, hogy tanúbizonyságot tegyünk a Názáreti Jézus Krisztusról. A kulcs lehet ebben János apostol szerint a prófétaság szelleme. Krisztus szelleme tartalmazza a prófétai szellemet, hogy sikeresen és hitelesen tegyünk bizonyságot Ő róla. Pontosabban: akiben benne él Jézus Krisztus bizonyságtétele, abban megerősödik, aktivizálódik a prófétaság tanúságtevő szelleme. „Aki bizonyságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban; mert az idő közel van. Jel 1:2-3