Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. május 10.

14056Sátán a tradíciót a menny megtapasztalható jelenléte helyett ajánlja fel. A felekezeti hagyomány helyettesítheti Krisztus szeretetét és a mennyei image-et. Hatástalanná teszi a gyülekezetet, mert kijelentésen alapuló igazságokat hazugságokra cserél fel. Ennek a folyamatnak a vége emberi feltételezéseken alapuló szeretet és hit. Antiókhiában a hívőket nem keresztényeknek hívták, hanem Krisztusiaknak, azaz kenettel felruházottaknak. A kenet önazonossága alakította át őket belűlről. „És az Úrnak keze volt velük. Nagy sokaság tért meg az Úrhoz, hívővé lettek...kiküldték Barnabást, hogy menjen el egész Antiókhiáig. Ki látta az Isten kegyelmét, örvendezett és intette mindnyájukat, hogy állhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban.”Acs. 11:21

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. május 17.

14055Ahhoz, hogy a királyi törvényt betöltsük a kenet titkát kell megértenünk. Isten szeretetének sok kezdeményezése állt meg azért, mert megpróbálták a „kenetet” újra középpontba vinni úgy, hogy beleerőszakolnák szervezetekbe vagy önérdekekbe. 1990-es években volt az un. „manifesztációk” korszaka. Ekkor sokan azt állították, ez majd szellemi növekedésbe viszi az egyházat. A gond az, amikor hamis vagy igaz manifesztációk megjelenését gyakran olyan hívők okozzák, akik önző érdekeket vagy szellemi élményeket keresnek ahelyett, hogy "A felkentet" keresnék. Csak önmagáért. Krisztushoz való kötődésünk mértéke a kenet mértékétől függ. Minél többet kapunk a kenet tanításából, annál mélyebben csatlakozunk Krisztushoz. „Aki pedig minket ti veletek egybe Krisztusban megerősít és megken minket, az Isten az, aki el is pecsételt minket, és a Szellemnek zálogát adta a mi szíveinkbe.” 2Kor 1:21

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. május 24.

14054Jelenések könyve alapján a Sátán létre fog hozni egy utolsó „vallási birodalmat”. Ebből a szinkretizmusból nő majd ki a Felkent egyházának ellensége. Az anti-krisztus azt jelenti: Felkent ’ellen’ v. ’helyett’. Első ember akit Isten teremtett különleges jelenlétben (áldásban) élő személy volt. Amikor Ádám elbukott, elvesztette a rendkívüliségét, de egy másik ember, - akiknek a neve Ábrahám - folytatni tudta az áldás folyását. Az áldás Isten jelenlétét közvetíti, mennyei hatást gyakorol a szívre és cselekedetekre. Ha megértjük, hogy az „Ábrahám áldása” Isten szellemének ígérete is, akkor képessé válsz arra, hogy megtedd és elérd azt, amit saját erődből nem tudsz megtenni vagy elérni. „Az, aki a Szellemet szolgáltatja nektek, és hatalmas erőket munkál bennetek, törvény tettei alapján, vagy hitbeli engedelmesség alapján teszi ezt? Így hitt Ábrahám is az Istennek” Gal 3:6 Csia

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. május 29.

14053Az isteni csodák „futószalagon” jövő történései fontos szerepet fognak játszani bármely valódi ébredésben. Felébredés a mostani időszakban csak akkor tud fennmaradni, ha megengedjük a Szellemnek tartós „bentlakását” belső emberünkben. Szellem bizonyságtétele mellett Atyánk legnagyobb célja az emberben való szüntelen tartózkodása. Erre a szövetségi korszakra Szelleme által elkötelezte önmagát. Az üzenet első része a Krisztus küldetését mutatja be, amely a mennyei lakóhelykészítés részünkre. Második részében a kihívottak életében lévő ébredés szabotálásáról lesz szó, majd a kenet megértése szempontjából szimbólumként nézzük meg Nábál tipúsú bolond és gonosz ember viszonyulását Dávid felé... "Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti énbennem, és én tibennetek."Ján 14:20

 

 

2/1. rész

2/2. rész

Tóth Lajos, aratás gyülekezet, 2014. június 14.

14063Az üzenet célja Isten megismerése. Első felében a szeretetben való helyreállásunk alapjait tesszük le, majd Jób életét tanulmányozzuk. Az isteni szeretet a szellemben születik, nem a lélekben. Isten természete került belénk az újjászületéskor, tehát isteni természet részeseivé váltunk. Krisztusiaknak ki kell szabadulnia abból a szegényes állapotból, ahova az ádámi bűn miatt esett. Sokszor arra gondolunk az a szellemi keresztény, aki „mega hittel” vagy „mega tudással” rendelkezik. Azonban a szeretet működteti a szellemi dolgainkat hit által. „Hisz, aki a saját Fiát nem kímélte, hanem értünk, mindnyájunkért odaadta Őt, hogyne ajándékozna kegyelemből (gr.kedvét keresi, kedvében jár) vele együtt minden(eke)t nékünk?” Róm 8:32 Vida

 

 

1/1.

1/2.

ElsőElőző12KövetkezőUtolsó
1. oldal / 2