Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. május 4.

13055Az ige világossága hozza működésbe a szellemi törvényeket, amelyeknek következményei itt a földön láthatóan nyilvánulnak meg. Azt kell világosan meglátnod amit Isten már elvégzett a mennyben és megígért a földön házasságod részére. Ezért tudnunk kell, mi lett az elérhető számunkra, hogy ezáltal a házasság sikeresen bevégezze küldetését. Mihelyt ráébredsz a mennyből miként vehetsz át, reménységet fogsz kapni elképzeléseid megvalósulását illetően. „Hallottunk a Felkent Jézusba vetett hitetekről és szeretetetekről az összes szentek iránt van, amely a reménység miatt költözött belétek, ami a mennyekben félretéve vár reátok. Az egész világban, úgy nálatok is gyümölcsöt terem és növekszik attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok és az Isten kegyelmét igazán megismertétek.” Kol 1:5-6

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. május 11.

13054Atyánk gondoskodott mindenki számára ugyanarról a jóvátételről, ezáltal nincs előnye egyik családnak a másikkal szemben. Amikor a szentírás ígéretei az otthonok sikeréről életre kel és párosul hittel, akkor erő árad a mennyből, hogy létrehozza azt. De az ígéretek kijelentése tehetetlen hit nélkül. A kijelentés transzformációba megy át hit által és ez teszi verhetetlenné a családokat az élet konfliktusaiban. „Ha ilyen felelőssége van a férfinak az asszony iránt, nem éri meg megházasodni, mondták erre a tanítványai. Nem mindenki fogadja be ezt a beszédet, hanem akinek adatott.” Mt.19:10

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. május 18.

13053Ahhoz, hogy megtegyük amire Isten elhívott és felszerelt bennünket, „új borra” van szükségünk a megkövesedett edényeinkbe. Ekkor demonstrálni fogja az eklézsia Isten erejét és tanúskodni fog, hogy a nemzetek képesek legyenek látni egy másik birodalom valóságát. Jézus szerint a friss bor belőlünk kiáradó „hit folyamait” hozza létre. „Volt pedig ott hat kőveder elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja szerint, melyek közül egybe-egybe két-három métréta fért. Mondta Jézus: Töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték azokat színig. Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak.” Ján 2:6-8

 

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. május 25.

13052Az ember eredendő elhívása a transzcendens sáfársága. Az egyháznak hatalmat (sáfárságot) kell gyakorolnunk, mert Isten kormányát reprezentáljuk. Isten a sáfárságod által kifejeződik. Pál azt tanítja, a szellemi ember egy törékeny cserépedény, akinek feladata, mennyei erő által sáfárságban éljen. A gondviselés feladata előnyökért adatott, amelyek fenn vannak tartva számodra. Nem ahhoz vezet, amit te meg tudsz csinálni, ahhoz vezet, amit Ő tud megcsinálni. Ezt a feladatot a kárhoztatás bénítja, amely a legnagyobb szellemi betegség. „Jézus pedig felelvén, monda nekik: Avagy nem azért tévelyegtek-e, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Istennek hatalmát?” Márk 12:24

 

 

Tóth Lajos, Marantha Gyülekezet Ózd, 2013. május 26.

13051Jézus Krisztus azért jött el, hogy világosságra hozza királyi uralmát. Amikor az evangélium prédikálva van, festenie kell egy világos képet erről a birodalomról, ami még nem látható. Mi nem azokra nézünk, amik láthatók, hanem azokra, amik nem láthatók. Tehát az egyház benn van egy láthatatlan uralkodásban, és ebből kell előhozni az örökségünket, amely a világosság. „Hálákat adván az Atyának, ki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban; aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába.” Kol 1:12-13