Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. január 4.

14014Tetteinkben annyiban valósul meg szabadságunk, amennyiben újjászületett szellemünk részéből származik. A cselekedetünk minden más részét, akár valamely erkölcsi norma hatása alatt hajtjuk is végre, nem szabadságnak nevezzük. Elsőként spirituális területen kell ezt megélnünk. Szentírás alapján szabad az az ember, akit Isten fia tett szellemileg szabaddá. A belső autonóm szabadság egyben képesség is arra, hogy a megváltott szívből irányítsuk sorsunkat. A menny szabadságának eredményeként pedig nemes emberekké válhatunk. „Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel. Az Úr pedig a Lélek; és ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.” 2Kor 3:16

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. január 11.

14013Megelevenedett szellemünknek bejárata van a mennyei lehetőségekhez. A kegyelem és megigazultságunk által bejárásunk van a "lehetőségek valóságába". Mennyei kompetencia jelentése: elsajátított emberi ill. bibliai ismeretek alkalmazásán túli mennyei képesség. A királyság gondoskodik mindenki számára ugyanarról a játéktérről és egyforma bejárásról a forráshoz. Amikor ez az igazság életre kel, és te hiszel benne, erő árad a mennyből. Mi rábízzuk magunkat az Ő képességeire, hogy amit megígért, azt véghez tudja vinni. Isten nem hazudhat. „A bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni.” Ef 3:20 Egysz.

 

 

1. rész

2. rész


Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. január 18.

14012Ebben a részben a szellemi elvek kiegyensúlyozott használatáról lesz szó. Pál apostol integritását soha nem veszítette el a természetfeletti megtapasztalásaiban. Vigyáznod kell, hogy ne hozd be/le a szívedet testi, világi, becsapott perspektívára Az emberi psziché érzéki valóságot akar létrehozni és a szellemünk ellen törekszik. Megnézzük Ábraháméknál is, hogy a mennyei kompetencia hogyan nyitott ki, majd hozott létre egy új valóságot, ami már az idő előtt létezett. A hit mindig az örökkévalóságból jön. Isten azt mondja az üdvösségünkről, még ha nem is látod azt, de mégis megvan és meg lesz, mert örökkévaló. „Maga Sára is hitéért kapott képe, sséget arra, hogy megalapítsa a magot akkor, mikor már túl volt az életidőn, képességet kapott, mert hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette.” Zsid 11:11 Csia

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. január 25.

14011Az inkompetencia korlátokat helyez el az elménkben, viszont az isteni kompetencia olyasmi a bensőnkben, amelyet nem látunk kívülről, de megerősít belülről. A gond akkor van, ha nem tudsz bízni szellemedben lévő örökkévaló javakban. Ekkor lelkünk materializálni akarja a megváltás áldásait. A meg nem újult elménk időben akar látni és beszélni. Ameddig csak földi időben látsz, nehéz lesz hitben és kegyelemben működnöd. Ő ismeri a holnapodat. Örökkévalóságunk nem az idő működésétől függ, hanem Urunktól. „Ezután Jézus, minthogy látta, hogy már minden elvégeztetett arra, hogy az írás beteljesedjék, így szólt: „Szomjazom.” Ján 19:28 Csia