Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. január 10.

index7Szentírás kijelenti, hogy a gyülekezetek nagy többsége (un. parázna asszony) már nem lesz képes visszafordulni az Antikrisztus (gr.felkent ellen) szellemeinek hatásaitól. Az egyház (gr. khrisztianosz - kenettel felruházottak) elsősorban kenet hordozói, hogy örökséget és hagyatékot hozzanak létre a szellemi világban.A kenet mára szinte „ingerszóként” van jelen a M.O.-i szolgálók többségében. Jelenleg csak fogalmaink vannak a királyság céljairól, Szellem jelenlétéről és a kenet működésének titkairól. A belső kenet tesz képessé bennünket arra, hogy az intellektuális megtapasztalás fölött álló mennyei ajándékainkat megossza és átváltoztasson Krisztus hasonlatosságára. A valódi egyház így felkenetettségében cselekvő lesz és egyben Krisztus képű.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. január 24.

index5Egy Új Korszak köszöntött ránk világpolitikai, gazdasági és kulturális szempontokból. Kegyelem korszakának befejezésekor az Antikrisztushoz való viszonyulásunk sorsdöntő lesz. Az ő legfőbb terve, hogy képimádással egyszerre átalakítsa a bukott- és Krisztusi embert. Az előző generáció szellemi tradíciója nem lesz elég, mert a történelem megértéséhez mennyei súgás szükségeltetik. Ez tudja megőrizni és természetfölötti szinten tartani a keresztény látását a láthatatlan dolgok felé. A hívő növekedése függ az Istenképűségének feldolgozásától és azzal való hasonulásától. Ha a dicsőség és tisztesség helyreállító ereje hiányzik az ember életéből, akkor nincs betöltve a hívő leglényegesebb szellemi, lelki és fizikai szüksége sem.

 

 

- 1. rész

- 2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. január 31.

index4Isten célja velünk az, hogy Fiának képmására alakuljunk át az Antikrisztus sötét korszaka előtt. Ugyanis senki sem szeretne a hét évig tartó korszak alatt hamis vallási konferenciákra járni. A bűnbeesés után az ádámi faj ezt a képességét veszítette el, majd elszakadt az isteni küldetéstől, de Krisztusban újraformált minket. Ez forradalom. Miután pedig átalakulunk, belső változás és növekedés kezdődik, az Ő teremtő igéjének (rhéma) fénye által. Zsoltárok szerint az embert tisztességre és dicsőségre való személynek teremtette. Az edény belső értékét a tartalom határozza meg, s a mennyei dolgokat csak ezen edények tartalmazzák. Szentírás szerint Isten jelenlétét csak lényéhez hasonló képes közvetíteni. „Aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik.” 2Thess 2:4 a

 

 

 - 1. rész

 - 2. rész

 

Tóth Lajos, aratás gyülekezet, 2015. február 7.

index3Mi azért vagyunk itt, hogy betöltsük a menny nagyköveti megbízatását. Ezt a mandátumot adta Isten Ádámnak, aki Krisztus képmása volt. Azért vagy Isten képében és hasonlatosságában, mert szellemi emberként lettél megteremtve. Az ok, amiért az Egyház nem helyesen dominál: nem látja azt, kicsoda Krisztusban. Neked fejlesztened kell erről a látásodat, mert az idők csak veszedelmesek lesznek. Az emberek – beleértve sok hívőt –a világkorszak megfélemlítettségében élnek. „Ne tántoríttassatok el egyhamar a ti (szellemi) értelmetektől…ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik előbb a szakadás (aposztázia) és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia.” 2 Thess 2:3

 

 

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2015. február 14.

Az egyházban és a világban egyaránt történnekindex2 velünk olyan események, amelyek által az ördög el szeretné érni, hogy ellankadjon, végül pedig teljesen elsorvadjon a szellemi életünk. A folyamat eredményeként megtévesztett állapotba kerülhetünk, vagyis antikrisztusivá válhatunk. Erre egy újjászületett hívőnek sokkal inkább meg van a lehetősége, kivéve, ha benne marad Krisztusban. Ezt úgy tudja elérni, hogy folyamatosan engedi a benne lévő Szellemnek, hogy tanítsa a kijelentett igén keresztül. Így a hívő ember szüntelenül az Istentől számára kijelentett igékre figyel, ahogyan a kenet tanítja.

 

 

1. oldal / 3