202101222022. 01. 22.

Atyának irántunk megmutatkozó szeretete az evangélium üzenete, ez minden tudást felülmúl. Ugyanakkor az Atya ilyen szerető kedvességgel szereti a Fiát is és viszont. Ha nem ezzel szeretné, elképzelhetetlen lett volna a szolgálatának eredményessége és feltámadása. Az Isten szeretetének elfogadásában és viszonzásában megélt kiegyensúlyozott hite Jézus Krisztusnak a csodák, gyógyulások légkörét teremtette meg. A tettekkel is kifejezett kegyelme (hb.heszed) Isten egyik legfőbb jellegzetessége. A kegyelem tartalma mély és izzó szeretetét fejezi ki Istennek. Szerető kedvességnek lehetne leírni, mely teljesen független a szimpátiától, vagy a szerető személy érdemeitől. Napjainkra  jellemző stressz, félelem és aggodalmaskodás egyik fő oka a ’heszed’ hiánya. Vagyis az, hogy az emberek nem élnek Istennel gyakorlati módon személyes kapcsolatban. Nem osszák meg személyiségüket Ő vele.

 

 

 

 

 

 

 

 

20220115Az Atya szeret minket és arra vágyik, hogy megtapasztalhassuk a világosságát, amiben Ő él. ISTEN világossága rendelkezik a legjobb dolgokkal számunkra. Isten mindent megtett, amelyet tenni fog, hogy gondoskodjon rólunk. Rengeteg segítség lett elérhető az APA HÁZÁBAN, és most rajtunk múlik, hogy elfogadjuk mindazt, ami az Atyánál rendelkezik számunkra. Jézus a minta. Fiához hasonlóan nekünk is többet kell az Atya akaratát keresnünk, ami LÁTHATATLAN világból segítségünkre adatik, mint amit ebben a természetesben, láthatóban keressük csak a boldogulásunkat. A természetfölötti, szellemi elnyomás alatt álló embert sötét intelligens erők és hatalmak tartják a tudatlanság állapotában és szervezik benne az Isten Igéjével szembeni negatív magatartást. Az Isten szeretetéből kapott látás nemcsak a személyes szellemi növekedésünkkel áll kapcsolatban, hanem a gyülekezet építésével is. Amennyiben szeretnénk az Urat az Ő világosságának megfelelően szeretetet gyakorolni, késznek kell lennünk a világossággal járó szellemi elvárások teljesítésére is.

 

 

 

 

 

20220108

2022.01.08

Olyan korszakban élünk, amely a szkepticizmust igazságként, az apátiát pedig tényként hirdeti. De Krisztus megtanít nekünk egy másik tényt is, hogy az Istenbe vetett rendíthetetlen hitünk az világosságba vezető vitathatatlan út. Amikor a hited megremeg a megpróbáltatásaid során, Isten visszaterel bennünket arra az ígéretre, hogy a világosság fiai vagyunk. Készen állsz arra, hogy átalakítsd a hitedet, hogy kiállj azért, amiben hiszel? Itt az ideje, hogy visszatérj a hitedhez. A világosság ismerettel és céllal fog megérkezni hozzád. Az ismeret vagy az isteni célok elérése is tönkre teheti az embert az elért eredmények „bódulatán” keresztül. Hiszünk a célokban, de csak addig, amíg nem válnak istenekké. A célokat célpontokként kell látni, nem pedig végállomásként. A sikeres embereket az motiválja, hogy túlszárnyalják önmagukat és céljaikat. A világosság növekedése soha nem fog megállni életünkben, ameddig engedelmeskedünk neki. Jákob nehezen alakult át Izraellé, mert nem lehetett megváltoztatni indítékait. Céljaik jók voltak, de az ösztönei nem.

 

 

 

 

 

20220101

2022.01.01

A Szentírás általi általános ismeret azt mutatja meg, amelyet felfogtunk, azaz amit ésszel felérhetünk. Isten fénye viszont megmutatja, amit Isten tud, és amelyet Ő nekünk kijelent Szent Szelleme által. A Szent Szellem ereje által nyert ismeret valóban Istentől való világosság. Amennyiben azonban az Istentől kapott világosságot elraktározzuk, akkor pusztán ismeretanyaggá tesszük. Nem világít. Úrtól jövő fénynél különböztethetjük meg a jót a rossztól. Hirdetnünk kell az embereknek azt a jó hírt, hogy ha hozzáfordulnak, Istennek Jézus Krisztus arcán való világossága megszabadítja őket a világ üres hiábavalóságaitól, majd beviszi őket Isten országának teljes világosságába. Gyülekezetet ezért a kettős küldetéséért gyűlöli a Sátán. Minden nagy áttörésnél „1 sötétség” (Góliát) áll szembe velünk. Semmi sem dühíti annyira a sötétséget, mint a Gyülekezet világosságának jelenléte. Ezt a jelenlétet mindig „1 Dávid” tartóztatja fel. A kenet jelenléte nélkül a mécsesünkben nincs világításunk. Újjászületésünknél fogva minden, ami az Istentől született, az világosságból született és győzelemre van determinálva.

 

 

 

 

 

20211211

2021. 12. 11.

Mi kell az áttörés fenntartásához? 1. Az első áttörési pontunk a múltban lett létrehozva! Lásd meg a hit szemével múltbeli áttörésed alapját a kereszten. Ez az a helyzet, ahonnan elindítjuk az imádkozásainkat. 2. Hidd el az örökkévaló kiválasztásod terveit.  Itt van az áttörés másik jelentős kulcsa. Tehát áttörésünket (jó cselekedeteinket) Krisztus biztosította a múltban. Isten meghatározta áttörésünket az örökkévalóság területén is. Nem csak általánosságban értjük, hanem személyesen. 3. Ismerd meg Istent, aki már elfoglalta a jövődet. Akár óriások nézhetnek veled szembe, ez egy csodálatos igazság: Istened már elfoglalta a másik oldalt, Kánaán földjét. Hogy lehet ez?  Mert amíg te az időben gondolkozol, Ő az örökkévalóságban már megtervezte győzelmedet! Atyád már túl van azon a problémán, amellyel mostanában szembesültél. Ő birtokában van az ígéreteidnek! A hit hallása által Istennel lehetsz az áttörésen túl. Józsué és Káleb amikor az óriásokra néztek, már előre kijelentették bukásukat.  

 

 

 

 

20211204Minden újjászületett keresztény bűnös (félelemmel és szégyennel) teli gondolkodási mintával születik újjá. Ez azt jelenti, hogy amikor te és én bejöttünk Isten családjába, még mindig ennek a világnak a szokásai és félelmei szerint okoskodtunk, amíg el nem kezdtük megújítani az elménket. A félelem sosem vitatkozik a hiteddel. Szó szerint döntéseket akar hozni a félelem mentalitása, hogy visszatartson téged – ha akarod, ha nem – anélkül, hogy tudatában lennél ennek. Általában a gondolkodásunk továbbra is bizalmatlan, kétkedő és ellentétes Isten útjaival, és azzal, amit Ő rólunk mondott. Ha megpróbálod megváltoztatni, a félelmeid és kételyeid szabotálni akarják ötleteidet és életedet, hogy azon a szinten tartson, ahol a toxikus elméd van. Egy másik dolog a bűnös gondolkodás kapcsán, hogy amit elhittél, ahhoz vonzódik a szíved. Gondolkozz Isten Igéjén és érts egyet vele, azt fogja eredményezni, hogy valósággá fog válni az életedben.

 

 

 

 

20211127  2021. 11. 27.

 

Olyan helyzetbe kell hoznom szívemet, amely előmozdítja a bennem lévő Krisztust. Aki a főpapom. Az Újszövetség rendszeresen ösztönöz bennünket, hogy Krisztust, a főpapunkat ne veszítsük el. A főpap áll minden áttöréseink mögött. Belső áttörésnek hívom ezt. Azzal, hogy úgy gondolkodom, ahogy Ő, hozzáférek ahhoz, amit Ő megtett értem. Ahhoz hogy egyre jobban figyelembe vegyem azt, amit Isten mondott nekem, szívben lévő keménységet (figyelmetlen hozzáállást) kell eltávolítani. Ami felé nyitok szívemben, afelé megszűnik a szellemi vakságom. Józsué és Káleb másképp dolgozta fel az áttörés lehetőségét, mint Izrael vénei. Józsué és Káleb nem tagadta, hogy óriások élnek azon földön, ahol jártak. De elhitték, le tudják tudni győzni őket és elfoglalják a földet. A tíz kém önmagát győzte le. Nem Kánaán óriásai tartották vissza az Izraelitákat attól, hogy belépjenek a várva várt áldásba. Nem és nem. Rossz gondolkodásuk, rossz hitük vezette be őket saját csapdájukba. A szöcske mentalitás.  Nem az élet viharai győznek le téged. Ha vereséget szenvedsz, saját rossz gondolkodásmóddal győzted le önmagadat. Amikor megújul elméd, akkor értelmes szíved szemei megvilágosodtak. Pár napon vagy héten belül többet haladhatsz szellemileg, mint 100 év bibliatanulmányozás és tanítás hallgatása alatt. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell tanulmányoznunk a bibliát. 

 

 

 

20211120  2021. 11. 20.

 

Áttörés egy beteg, valószínűtlen, ellenséges, elképzelhetetlen, rendkívüli és döbbenetes környezetben dolgozik. Kihív és közben meg is változtat. Ez a keresztény fejlődés szellemi mechanizmusa. Isten munkája jöhet hírtelen is, de ekkor is saját időzítése szerint történik. Az áttörés fejlődésben mozog. Ez egy olyan mozgó valóság, amit nem lehet megállítani, állandóan önmaga fölé lép, és minduntalan túl próbálja lépni a meglévő korlátokat és kereteket. A keresztény élet izgalma az Istennel való találkozásból származik, és ez hoz létre horizontális szinten áttörést mindennapjainkba. Az egyház egy változásban lévő közösség. Ezért az áttörés nem zárt, hanem nyitott és befogadó. Megvannak ebben azok az erkölcsi-szellemi normák, amelyek alapján valaki beépülhet egy ilyen jellegű áttörésbe, közösségbe. Az Úrnak harcai között különbség van, de általában az elválasztottakért történik.

 

 

 

 

 

 

20211106  2021. 11. 06.

Az Istenkereső emberek hitének gyermekkorából a felnőttkorba fog átlépni. Nincs más esélye. Mert úgy gondolom a gyülekezet nagy része hitének éretlenségében élt idáig és a kiváltságai alatt működött. Ha elfogyott reménységünk életünkre nézve, akkor nem voltunk egyensúlyban vagy összhangban hitünk képességeivel. Az áttörés munkája Isten részéről, Isten Igéjével mindig összhangban álló képet alakít ki az Úr tervéről életünkre nézve. Az áttörésnek vannak sajátosságai és mondanivalói. Nem mindig az áttörés a cél, hanem Isten akarata. Ő mindig nagyobb áttöréssel akar jelentkezni népe életében, mint amit prognosztizálna. Ha Isten közbelép népe életében, akkor felülhaladják a Róla szerzett tapasztalatainkat, ismereteinket. Ezért nem szabad abszolutizálni az Istenre vonatkozó gondolati képünket, mert ez később akadállyá válik. A gyülekezet ebben az órában, ennek a célnak a beteljesedése.

 

 

 

 

 

 

202110302021. 10. 30. Aratás

Nincs maximalizálva Isten részéről bármely szellemi áttörés. Az áttörés atmoszférája mindig motiválja Isten népét a Vele való közösség építésére és fejlődésére. Minden áttörés szakaszokból áll. Az úttörés az első etap, hogy az úttörő személyiségek vagy csoportok átvegyék és megőrizzék Isten friss jelenlétét. Minden nehézségük közepette. Céljukban azt akarják látni, amelyet Isten láttat meg velük. Az áttörés munkájakor az Úrral való kapcsolatfelvételben szellemünk képességei nagyon ösztönző erővel bírnak. Jézus Krisztus is egy áttörő személyiség volt, hisz életeket és sorsokat formáló energiával rendelkezett. Ha nem hajlandó hallani az ember, a szív nem hajlandó elhinni majd a hallottakat. Amíg hallasz, addig hited működésben van. Amit nem hallunk, abban nem tudunk hinni. Ha hallunk Krisztustól személyes kommunikációt, lesz természetfeletti érintettség.

 

 

 

 

 

 

1. oldal / 45