20230128Radikális nézőpontváltást jelent, ha úgy határozunk, komolyan vesszük a szeretetet és eltávolodunk a világban jelenleg uralkodó szemlélettől. Félelmetes ez a gondolat, mert olyan egyszerű és egyben olyan hatalmas. A bűn sajnos elválasztott bennünket Istentől és a bűn tulajdonsága miatt sokszor félelmetesnek tartjuk Istent. Aki azt hiszi, Isten szeszélyes és ítélkező, annak nem tűnik túlzottan kellemes gondolatnak, hogy a segítségét kérje. Pedig Isten nem más, mint szeretet. A saját képmására teremtett bennünket, ami azt jelenti, hogy az isteni szeretet kiterjesztései vagyunk. Isten gyermekei. És mivel mi haragvók és ítélkezők vagyunk, ezeket a tulajdonságokat Istenre is kivetítjük. Alkotunk egy Istent a magunk képmására. Isten azonban ettől még az marad, aki mindig is volt. Bíróként ebben az üdvkorszakban Őt nem a harag és hibáztatás vezérli. Amikor komolyan veszem a szeretetet, az teljesen átalakítja a gondolkodásomat és szívemet.

 

 

 

 

20230114 2023. 01.14.

 

Kérjétek, hogy szeretetetek legyen kiterjedtebb, intenzívebb, gyakorlatiasabb, befolyásoljon minden gondolatot, szót és tettet. Növekedjetek az alázatban, hogy a kegyelem növekedjen bennetek és értetek. Törekedjetek arra, hogy jobban megismerjétek saját személyiségeteket Krisztusban. Miközben alázatban lefelé növekedsz, törekedj arra is, hogy felfelé is növekedj. közelebb kerülj Istenhez az imádságban és bensőségesebb közösségben az Atyával. A Szent Szellem tegyen képessé arra, hogy "növekedj a mi Urunk és Megváltónk megismerésében".

 

 

 

 

20230107 2023. 01. 07.

 

 

A legnagyobb parancsolat azt mondja, hogy szeressük Istent. Máté evangéliumában lévő résznél jövő idő szerepel a felszólító mód helyett: Szeretni fogod Istent. Mondja Jézus Krisztus. Ez a legnagyobb ajándék, amelyet megkaptunk. A második parancsolat úgy hangzik, hogy szeressük a felebarátainkat. Ahogyan az Úr megerősítette, e két parancsolattal függ az egész törvény. Ez egy rúd, amin függ az összes szellemi valóság. Mivel az Isten iránti szeretet a legmagasabb rendű célunk, az életünknek elsődlegesen erre kell összpontosítani. Ez az oka annak, hogy az ellenség legmegtévesztőbb és legveszélyesebb támadásai a gyülekezet ellen ettől az alapvető iránytól akarnak eltéríteni bennünket. Az ellenség stratégiája az, hogy koncentráljunk az életünkben lévő gonosz dolgokra, s tudjuk jól, hogy olyanná válunk, amit szemlélünk. Amíg a gonoszra irányítjuk a tekintetünket, addig fogást is fog rajtunk venni. Ez a taktika a vallásos szellem formájában nyilvánul meg, ez az Isten iránti igaz szeretetnek és igazi imádásnak az ellentéte.

 

 

 

 

20221231 2022. 12. 31.

 

Szentírás kinyilatkoztatásból tudjuk, hogy Isten lényege a szeretet. Az embert ezzel a szeretet alapú viszonnyal akarja vezetése által segíteni életében. Az isteni kegyelem ennek valóságos megnyilvánulása felénk. A bibliai szeretet nem öncélú, ugyanis Istenről szól. Nem vár viszonzást. Ebben legfőképp nem az ember van pusztán középpontban, hanem helyes kapcsolatunk Istennel. Istenben lévő szeretet rendkívüli szenvedélyességéből fakad. Egész sorsunkat körbeveszi és védelmezi segítségével. Minden vezetés Isten részéről szellemi. Nem emberi. Isten kormányzása az eredeti kormányzáshoz vissza visz bennünket, ahol Ádám kezdte anno.

 

 

 

  {youtube}YmyKO4UHInI{/youtube}

20221203 2022. 12. 03.

 

Ha felébredünk jóléti társadalmunk humanista optimizmusának álmából és kimerjük nyitni szemeinket, akkor az egyházat egy erőteljes küzdelemben láthatjuk szellemi ellenségeivel szemben. Létezik spirituális harc is, nem csak emberi. Egyház feladata tehát ebben a rendkívüli korban az, hogy maga is megtisztuljon a gőgtől és betöltse a romlás visszatartójának szerepét. A vallásosság teljes szellemi zűrzavart teremtve képtelen évtizedeinkben Istennel összhangban lévő célokat kitűzni generációja elé. A környezetükben hosszú évtizedek óta semmilyen valós kegyelemmel teljes istenismeretre nem tudtak eljutni, ugyanis a tartalmatlan, szellemtelen kereszténység soha nem lesz képes kijönni laodikeiai jelenség alól.  

 

 

 

 

20221126 2022. 11. 26.

Az utolsó időkre vonatkozó, kereszténységgel kapcsolatos próféciák szemünk előtt teljesednek be, ezek destruktív és degeneráló jelenségeket tárnak fel. Miközben ugyanakkor győzelmünk eléréséhez is határozott utat mutatnak. A döbbenetet az okozza, hogy az ígéretek ugyan meg vannak ígérve, de azokat mégis csak harccal lehet birtokba venni. A hit nemes harcával. Az ember azt gondolná, hogy amit Isten megígért, azt automatikusan meg is adja, anélkül hogy azért nekünk különösebben sokat tennünk kellene. A laodikeiai korszakot János apostol által előre jelzett jellemzői: Isten szeretetének meghidegülése, a Szent Szellem jelenlétének (kenetének) elutasítása, a megigazult ember cselekedeteinek ismeretlensége, a szellemi langyosság, a tekintély elvetése, az öncsalás prófétai köntösökben és az aposztázia. Ami hitehagyás vagy hitből való élet elvetése.

 

 

 

 

20221119

 Ha hirtelen Urunk előtt állnál, szeretnéd-e, hogy életed történetét az örökkévalóságban ünnepeljék és megjutalmazzák. Az örökkévalóság tudatában kell élni az egész keresztény életünket. Készen arra, bármelyik pillanatban átvizsgálhatja Krisztus kegyelmi trónja. Olyan emberekké kell válnunk, akik elkötelezettséggel vannak megkeresztelve. Amikor a kegyelem vezérel, kegyelem motivál bennünket, akkor minden javunkra lesz majd, ha odaállunk az emelvényhez. Mert ha van valami a kegyelemben, az az alázatos szív, melyet Isten felemel. Engedelmeskednünk kell Isten teljes akaratával, s nem törődve az emberi véleménnyel, emberi megvetésekkel. Azt kell mondanunk: "Ó, Istenem, azt akarom, hogy ez az életem dicsőítsen Téged, és amikor megállok, a Te tisztelettel teljes jelenlétedben, - ahogy János mondja egy helyen -, „…ne szégyenkezzem a Te megjelenésednél".  1.Ján 2:28

 

 

 

20221112

 

Büszkeség jelentése túlzott önbecsülés; a tehetségek, a szépség, a gazdagság, a teljesítmények, a rang vagy a felemelkedés tekintetében a saját felsőbbrendűség beképzelése, amely magasztos légkörben, távolságtartásban, tartózkodóságban és gyakran mások megvetésében nyilvánul meg. A tövisnek, ítéletnek (szívünk megítélése) vagy próbáknak az a rendeltetése, hogy Istenhez tereljen minket, és alkalmassá tegyen bennünket a kegyelem elfogadására. Pál megértette, hogy a tövis fájdalmas ugyan, de mégis javát szolgálja. Az volt a szerepe, hogy megvédje őt a még súlyosabb bajoktól, például a megtévesztés vagy az arrogancia. Látjuk, van egy problémája, amit képtelen megoldani. Isten újra meg újra megtagadja tőle imádságának meghallgatását. Ez a tövis jelképezi számunkra azt a vihart, feszültséget és szenvedést is, amit akkor élünk át, ha a nehézségek nem akarnak elmúlni. De Pál saját tapasztalatai alapján leleplezi azokat az alapelveket, amelyek segítségül lehetnek ennek a különösen kínzó terhes és komplikált helyzetnek a kezelésében.

 

 

 

aratás2022.10.22

 

Dátum: 2022.10.22 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet

A 2Sámuel 23-ban a 8-as verstől a fejezet végéig azokról a vitézekről olvashatunk, akik hatalmas hősök voltak Dávid királyságának korszakában. Ezek az emberek jelképeznek minket, újszövetségi hívőket is, akik a magasságban lévő gonosz szellemek ellen vívjuk az Úr harcait. Ahhoz, hogy Jézus Krisztus hős vitézeivé váljunk, fel kell növekednie és hatalmasan meg kell erősödnie a belső emberünknek. Ez csak úgy történhet meg, hogy folyamatosan igyekszünk elmélyíteni az Úrral való közösségünket. Ebben a közösségben a Szent Szellem újra és újra kijelentéseket akar nekünk adni Krisztusról és az őbenne nekünk készített örökségről, így tanít minket az Úr folyamatosan, a belső kenet által. Segít nekünk a növekedésben az ige, az imádkozás és a testvéri közösség által is.

 

 

 

20221108

 

Úgy kellene élnünk minden nap, mintha egy másik világból jöttünk volna erre a földre, de annak a világnak a javaival és életével, amely még mindig bennünk van. Ebben az életben kell élnünk, beszélnünk és mozognunk. Nem szabad, hogy befolyásoljon Bennünket a változó történelem, a változó divatok vagy változó vélemények, vagy a teológia változtatása, vagy akár az, hogy gyülekeznek a felhők egy globális háborúhoz. Az utolsó napunk félelmetes lesz a földön. Kitaláltad már, hogyan fogsz boldogulni, amikor ott állsz a Bírónk trónja előtt? Te és én ott fogunk állni azon a napon és megítéltetünk, átvilágíttatunk és korrigáltatunk életünk minden aspektusáért. Az imádságunkért, az adakozásunkért, a beszédünkért és a cselekedeteinkért. Izgalmas lesz. Én hiszek az Atya örök jóságának és korrektségének fenségében, a királyok Királyának, az urak Urának és a bírák Bírájának.

 

 

 

1. oldal / 47