20230520

 

 2023. 05. 20.

A világosságot megkaptuk megtérésünkkor, de nem ismerjük mélyen és nem járunk benne azonnal.

A világosság felé való nyitottság egyben nemet is jelent a sötétségeinkkel és tudatlanságainkkal szemben.  A világosság felé kell egy nyitottság, hogy kilépj a tudatlanságból sötétség legyőzése miatt.

Az Isten világossága által mutatott önismeret megtanít Isten rólunk alkotott véleményére.

Önmagunkról való véleményünk soha nem lehet olyan pontos, mint Isten helyes és világos ítélete felőlünk. Isten fénye megmutatja, amit Ö tud rólunk a Szent Szelleme által. Kész a világosság rád áradni. Világosság mennyei tudás alapján működik. A homály az ellentétje. A világosság teremti meg a javak (ajándékok, világosságokat) helyét benned.

 

 

 

 

 

 

20230513

 

2023. 05. 13.

Azért, mert nem tudjuk elképzelni azt a csodát, amit Istentől várunk, nem jelenti azt, hogy nem képes rá. Isten terve mindig ugrásra készen vár Bennünket. A történelem sötét fordulójának közeledtével mindenkit bevezet Isten az „átalakulásba”. Az előkészületekhez tartoznak olyan látszólag negatív jelenségek is, amelyek az elmúlt években megráztak számos gyülekezetet.  Ha az egyház visszaszerzi az egyenességét, önismeretét önmagával szemben, akkor kezd előállni egy hiteles és egyértelmű kép a Szent Szellem megnyilvánulásainak természetéről. A szellemi utánzatok leleplezése ezután fog eljönni. Az utánzatok, hamisítványok éppen azért szaporodhatnak el, mert keresztény rétegek számára az eredeti megújulás, felébredés atmoszférája ismeretlen vagy homályos.

 

 

 

 

 

20230507

 

 2023. 05. 07.

Az apostoli kor után a keresztény élet és szolgálat fokozatosan veszítette el azt a szellemi vitalitást, amelyet a Szent Szellem kijelentése, vezetése és ereje képviselt. A pünkösdkor megszületett egyház földi működésében is láthatóak nehézségek Isten jelenlétének megtartásában. Jóel próféciája, amelyből pünkösd napján Péter kijelentette, hogy Isten igazság szerint küld majd „mennyei esőt”. Az ébredés és egyházi reform alapja és mintája az apostoli, korai egyház. A mai hívők spirituális és erkölcsi életének és szolgálatának egységben kell állnia az apostoli egyházéval. A Szentlélek kiáradásának ez is célja, Isten akarata nem változott meg. Mindenkor, miként az apostolok leveleiben látjuk, az Ige és a Szent Szellem élő munkája a tanítványokban is megtestesül, ezért ők krisztusi emberek lettek.

 

 

 

 

 

202304223

 

A törvénytelenség sokasodása a szeretet hiánya. A hitetlenség nem a hit hiánya bennünk, hanem a szeretet elvesztése és a félelem ereje. A félelem visszafog bennünket, neurotizál. Néhányan azt mondják maguknak, nem kell aggódnom az ördög miatt. Az Egyházban nincs is jelen a gonosz (törvénytelenség, amely (a szellemi szabályok áthágása). Aztán rájövünk, hogy a szeretethiány helyett a törvénytelenség megnövekedett. Ez egyáltalán nem jó hír. Bár igaz, hogy nem járkál körülöttünk, lelkünkre vadászva a gonosz nap, mint nap, de az elménk meglehetősen erős hajlandóságot tanúsít arra, hogy szeretet nélkül szemlélje a világot.

 

 

 

 

 

20230401A múlt vizsgálata segíthet tisztázni problémáink nagy részét, de a gyógyulás nem a múltban történik. Hited által a jelenben. Pontosabban a benned lévő Jézus hitén keresztül. Napjaink egyik mániája, hogy jelenlegi kétségbeesésünkért, frusztrációinkért másokat vagy bizonyos dolgokat okoljuk. Az ego, félelmeink, szorongásaink nem akarják, hogy észrevegyük: fájdalmaink lehetnek a múltban hiányzó szeretetből, de abból a szeretetből gyógyulunk meg hitünk által, amit megkapunk a jelenben. A megváltás csak a jelenben lehetséges számunkra. Minden pillanatban esélyünk nyílik arra, hogy megváltoztassuk a múltunkat és a jövőnket azáltal, hogy újraprogramozzuk Isten jelenléte (kenet tanítása által) a jelent. Ez a szemlélet eretnekség az ego és intellektus számára és keményen elítél először bennünket, ha elfogadjuk.

 

 

 

 

 

 

20230325

Sok területen életünkről alkotott képünk vagy elgondolásaink mélyen be vannak írva az elménkbe. Egy olyan szinten, hogy nem könnyű megváltoztatni. Pál apostol magaslatoknak nevezte ezeket. Szemben állnak vagy akadályozzák Isten megismerését. Ezek hitrendszerek. Izráel az egyiptomi fogságból fizikálisan kint voltak ugyan a pusztában, de az elméjük nem volt kint. Még mindig rabszolgai mentalitással rendelkeztek. A 12 kém közül 10 úgy tért vissza az Ígéret földjének megkémleléséből, hogy megváltoztatták közel 2-3 millió ember sorsát. Teljes hatással volt üzenetük döntéseikre. Ahogy magadat látod Isten szeretetében, ez határozza meg az életed szellemi-lelki színvonalát. Az izraelitáknak bizonyítékaik voltak az Ígéret földjéről: gránátalma, füge, szőlő-fürtök, amelyeket 2 ember cipelt a vállán. Pont úgy volt, ahogy Isten leírta. De önképük különbözött attól, ahogy Isten látta őket, mert föld lakosaival szemben sáskáknak látták magukat.

 

 

 

 

 

20230318

A félelem elleni küzdés 1 folyamat. Olyan fájdalmas is lehet, hogy megkísért bennünket a visszafordulás gondolata. Nagyobb bátorságot igényel a teljes szeretete felfedezése, mint gondolnánk. Ez minden, csak nem könnyű. Szembe kell néznünk az egóval, mielőtt erőt gyűjtenénk, hogy lemondjunk róla. Ha tökéletesek lennénk, könnyebb lenne. Az a küldetésünk, hogy tökéletessé váljunk, mindamellett a folyamat fontos része, hogy elismerjük, miben nem vagyunk tökéletesek. Hol hiányzik a teljes szeretet. Tökéletes személyekké a bennünk élő szeretet tökéletes munkájának elfogadásával válunk.

 

 

 

 

 

20230311

 

Az ismeret nem feltétlen változás, pusztán felismerés. Az igazság, hogy valójában felismerjük, kik is vagyunk Krisztusban, homályos terület is lehet. Ekkor egyszerűen csak elfelejtettük azt, Isten szeretett gyermeke. A szeretet változatlanul fenntartott. Azért vagy értékes számára, mert az vagy, aki vagy. Az Ő fia. Értékességed nem azon múlik, hogy mit teszel, vagy nem teszel. Az előrejutásod Krisztusban viszont igen, de az értéked semmiképp. Igaz ember vagy. Már nem bűnben, hanem szeretetben teremtettél.

 

 

 

 

20230226

 Kereszténységünkben a megadás pillanata nem akkor jön el, amikor vége az életnek. Az élet akkor kezdődik, amikor engedelmeskedünk a szeretet üzenetének. Sajnos nem arról van szó, hogy a nagy megtérésünk pillanata után – amikor Istenhez közeledtünk – rögtön a szeretet általi totális gyógyulásban találjuk magunkat. Ekkor egyszerűen elkezdünk felfelé kapaszkodni. Sok ember számára a dolgok nagyon rosszra fordulnak, mielőtt bekövetkezik az a változás: szükségünk van Isten szeretetének való engedelmességre. Lehet, hogy egész életünkben szinte ellenállunk annak, hogy segítséget kérjünk Isten szeretetétől…

 

 

 

 

20210225

 

Mit keres a kegyelem az Ószövetségben? A Bibliában Noénál találunk arra példát, amikor az emberek abszolút megromlottak. Így meg tudjuk nézni, hogy Isten miközben szigorúan, haraggal, ítélettel viszonyul az ilyen emberekhez, mégis az isteni reakció azonban elüt az általános gondolatvilágunktól. Isten nagyon szomorkodott szívében. Ezért adott még százhúsz évet az embereknek a megmenekülésükért. Noé személyében egy „látó” embert küldött, a minden jóságát teljesen elvesztett emberiségnek. Isten nemcsak igazságos, hanem jó és irgalmas is. Azokban az elmékben, csoportokban, ahol az igazságosság és jóság harmóniája felbomlik a jószívűség rovására, könnyen szívtelen közhangulat, közszellem alakulhat ki, ami idegen Isten lényegétől. A szeretetétől.

 

 

 

 

1. oldal / 48