20220618

2022.06.18.

Aki nem szeretne változtatni a gondolkodásán Isten királyságában, az nem tud majd hinni benne. Változás nélkül nincs előrelépés. Ha a tudás hatalom, tudni, hogy mit nem tudunk, az bölcsességbe vezethet. Ha tudjuk, hogy nem hallunk jól a pásztor hangját, belevezethet abba, hogy megértsük, miért nem tudunk hallani. Tudás birtokában gondolkodni nem csupán elfogulatlan reagálást, hanem aktív nyitottságot jelent. Nem tudhatja senki azt, amit nem tud. Isten királysága arra invitál, hogy engedjük el azokat az ismereteket és nézeteket, amelyek már nem tesznek jó szolgálatot nekünk, azaz nem vezetnek semerre. Ha elsajátítjuk az átértékelés szellemi művészetét, úgy vélem, nagyobb eséllyel érhetünk el sikereket a munkában és boldogságot az életben. A bölcsesség jele, ha tudjuk, mikor hagyjunk el néhányat a legértékesebbnek tűnő elgondolásaink közül – identitásunk egy-egy féltve őrzött részével egyetemben.

 

 

 

 

20220604

2022. 06. 04.

Pünkösd üzenete, működése akkor folyamatos egyházunkban, ha Isten Uralma egyre nyilvánvalóbb lesz belső építkezésünkben és külső életvitelünkben. Újjászületés egyenlő Isten királyi uralmának elfogadásával. A további lépésekhez fejlődésre van szükségünk, amely célja a belső ember hatalmának növekedése. Az egyházban lévő isteni hatás pünkösd óta úgy is jellemezhető, hogy 1 újító és haladó szellemű hatásnövekedés. Isten gondolatai mindig inspirálóak és az ember számára újításokkal teli gondolatokat közvetít. Célja egy pozitív értelemben vett keresztényi előrehaladás. Mindezt a Szent Szellem fokról-fokra történő előremutatásban valósítja meg, miközben felfedi a királyság törvényeit is.

 

 

 

20220528

 2022. 05. 28.

Isten királysága természetfölötti ország, de olyan ország, amely természetes világban különböző korokban, különféle képen mutatkozik meg. Akkor van az ember tartósan Isten királyi uralma alatt, amikor az életében ennek a jelei, tartalma láthatóan is hatással vannak. Pál apostol szerint Isten királyi uralma megnyilvánul bennünk, amely megigazultság, békesség és a Szent Szellem általi öröm. Az Ő öröme. Ez nem kötődik helyhez vagy egyházi szervezethez. Tehát a királyi uralomról van szó, ami nem demokratikus berendezkedésű szellemi rendszer, hanem királyi szellemi rendszer. Az Isten királysága egy hierarchikus. Az Atya rendelkezik minden hatalommal és ő ezt a hatalmát megosztja általa kiválasztott más személyekkel. Nekünk abban nincs beleszólásunk, hogy ő kiket választ ki, és kiket ruház fel bármely hatalommal. Ezért az Isten királyságában is van engedelmesség, tekintély, hatalomgyakorlás.

 

 

 

20220522

 2022. 05. 22.

Jézus Krisztus szerint az egyház elalszik és ennek következménye miatt, gonosz mag került az egyház életébe. A szellemi éberség megtartása minden kereszténytől erős küzdelmet követel ebben a korban. A jó és a rossz mag az együtt növekszik ebben a világkorszakban közöttünk. Ez azt is jelenti, hogy harcban áll Isten Országa (királysága) a gonosz maggal, amelyet a Sátán energizál. Jól kifejezi a prófétai példázat azt, hogy az álom elleni küzdelem az utolsó egyháztörténeti kor nagy szellemi próbatételét jelenti. A szellemi „elbambulás” mindenkit megkísért. Az Isten országa az egy természetfölötti ország, de olyan ország amely  természetes világban is különböző korokban, különféle képen mutatkozik meg. Az ország szó a Görögben is és a Héberben is a király szóból származik. Tulajdonképpen az egész üdvtörténetnek, ami eddig zajlott annak nem más a célja mint az Isten királyi uralmának az előkészítése az ellenséges területen. Mert az Isten királyi birodalma közeledik, aki nem tér meg, és nem lát bele az Isten országába az nem képes elmozdulni a megtéréstől Isten királysága felé.

 

 

 

20220514  2022. 05. 14.

Szentírás bizonysága szerint a láthatatlan világban lezajló gonosz angyali tevékenységeket nem mindenki veszi majd észre. De annak következményei jól láthatóak lesznek. A keresztények óriási emberi megrázkódtatásokat élnek már most is meg, mert Isten vetésének - mag munkája -, nem lett befolyásoló tényezővé sorsukba. A búza és a konkoly példázatával Jézus egyértelműen állítja, hogy a végidőkben lévő gonoszság olyan súlyos problémát jelent majd, hogy Isten belép angyalai közreműködésével, majd egyértelműen kettéválasztja az Isten királyságának fiaitól (búza, gabona) azokat, akik gonoszságot munkálnak (konkoly). Jézus Krisztus az, aki csak jó magot vet a földbe. Isten ellensége konkolyt vetett a búza közé, hogy a Sátán a hazugság magvait hintse el. A búza és a konkoly együtt nőnek az aratásig. Jelenleg még tart az érési folyamat. Az isteni türelemnek egyetlen oka van, az igazak érettségének kibontakozása. Keresztelő János meghirdette, hogy ő maga vízzel keresztel, de akinek az útját egyengeti, a Messiás lesz az. Aki Szent Szellemben és tűzben fogja az embereket megújítani, megtisztítani. Szórólapát van a kezében, hogy learatott gabonáját megtisztítsa a pelyvától, végül a pelyvát elégesse elolthatatlan tűzzel.

 

 

 

20220507 2022. 05. 07.

Szentírás világnézete a gonoszság jelenlétét és tevékenységét egy személyes Gonosz tevékenységére vezeti vissza. Ézsaiás próféta könyve szerint Lucifernek nevezték. Nem Isten teremtette őt romlott és gonosz lénynek, hanem saját maga vált azzá szabad akaratánál fogva. Ádám és Éva teremtése nem egy Isten által uralt világban jött létre. Az édeni állapotban ugyanis az derül ki, kezdettől fogva a gonosz ármánya fogadta az első házaspárt. Jézus is utalt a farizeusokkal való vitája során, Sátán a vele együtt fellázadt szellemi lényeket hadsereggé szervezte és irányításuk alatt tartanak embereket vagy területeket. Az irányítása alatt álló gonoszság rendjének magasabb szintjei olyan szellemi lények, akik a földi életének kialakításáért felelősek az emberek világában. A démonok vagy gonosz szellemek, Sátán legkisebb rangú szolgái. Feladatuk, hogy a módszeresen tegyék tönkre az embereket kísértések által. Több bibliai történetből kiderült, hogy a démonok az emberek sorsához kötődnek generációról generációra és földi helyeken tartózkodnak, hogy irányításuk alatt tartsák a bűn jelenlét.

 

 

 20220430

2022. 04. 30
Ez a világkorszak, amelyben most élünk, nem csak egy gazdasági elit vagy az új világrend meghatározói, hanem gonosz angyalok befolyása alatt is áll. Az Isten királysága azonban nem a gonoszságnak van alárendelve, hanem Krisztusnak és a felülről született egyházának. Ezeknek a tényezőknek lett előre eltervezve. A mostani világgal kapcsolatban maga az ördög kijelentette Jézus Krisztusnak, hogy átadatott részére. Így a sátán bukott angyalokon keresztül kormányozza a jelenlegi világot és konfliktust teremt az egyházzal. Ezért van Isten reformtörekvéseivel szemben egy drámai és spirituális ellenállás. A családok megtérése és helyreállítása nem lehet sikeres, ha a keresztények nem tudatosítják, egy elhúzódó konfliktus sorozatban, azaz háborúban élünk. A bibliai leírások tükrében egyértelmű, hogy a természetfeletti világ részét képező szellemi lények rendkívüli hatással vannak a látható világra. A családok nem csak lelki mintázattal rendelkeznek, hanem szellemi mintázattal is. Tehát szellemi tényezők is jelen vannak az otthonokban.

 

 

 

 

 

 

 20220423

2022. 04. 23.
A prédikáció segít elhinni az Isten adta lehetőségeinket. Istentől kapott lehetőségek meghaladják a felfogóképességedet, és nem mérhetők. Nagy lehetőség adódhat egy látszólag kicsi helyzetből. Ne hagyd figyelmen kívül és ne minimalizáld azokat a lehetőségeket, amelyeket Isten ad neked. Isten képes felnyitni szemünket szándékának, tervének nagyságára. Urunk forradalmasítani akarja gondolkodásunkat és működésünket a démonokkal szembeni harcaink által. Azt akarja, hogy a lehetőségre – az Ő tervére és céljára – összpontosítsunk és felszámoljuk azokat a generációs mentalitásokat vagy démonikus hagyományokat, amelyek visszatartanak minket. Pl. a függőségeket, félelmet és gonosz korlátokat. A Sátán azt akarja, hogy a kudarcainkra összpontosítsunk, ahelyett, hogy a hibáinkból lehetőségek adódjanak, majd ezek által kiteljesedést találjunk Krisztusban.

 

 

 

 

 

 

 202204092022. 04. 09.

Mert a keresztény életben ritkán van valami azonnali. Elcsüggedhet, ha látjuk mások fejlődését, miközben még mindig Istenre várunk. A Biblia arról beszél, hogy lépéseinket Isten rendelte el. Ez magában foglal egy folyamatot, egy utazást a mostani és az eljövendő között. Ezek a lépések magasabb szintre visznek bennünket Istennel. Nagyon fontos megérteni ezt a koncepciót és fenntartani a perspektívát, miközben fejlődünk. Ha vársz egy kicsit, minden megvalósul, amit Isten mondott vagy meg akar valósítani benned. Amikor az isteni ritmusban vagy, Isten elutasítja életed olyan területeit, amelyek akadályoznak abban, hogy helyesen alkalmazkodj a még eljövendő áldásokhoz. Add át akaratodat Istennek, hogy biztosítsa a következő korszakodat és ne veszélyeztesse azt a mostani állapotod. A megoldásaink nem jönnek kitartás nélkül, de a csata szintje jelzi az áldás szintjét.

 

 

 

 

 

 

 202204032022. 04. 03.

Mi az, amitől az Istenbe vetett hited személyesen, erőteljesen és kitartóan fog működni az életedben? A radikális hit munkájától. Mit is jelent a radikális? Egy személy, aki gyökeres változást akar elérni. Aki mélyreható és a megszokottól eltérő isteni hit segítségével törekszik egy cél megvalósítására. Néhány dolog, amit meg fogsz érteni az üzenet által a következők: hogyan ismerd meg a hitben rejlő lehetőségeket, hogyan mérd fel a hited szükségességét, hogyan növeld a hitedet és hogyan használd a hit erejét radikálisan Isten akaratában. Isten lehetővé tette számunkra, hogy az Istenbe vetett hitünket személyes módon és a megszokottaktól eltérően működtesse bennünk. Az eredmény RADIKÁLIS lesz!

 

 

 

 

 

 

 

1. oldal / 46