Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. január 10.

index7Szentírás kijelenti, hogy a gyülekezetek nagy többsége (un. parázna asszony) már nem lesz képes visszafordulni az Antikrisztus (gr.felkent ellen) szellemeinek hatásaitól. Az egyház (gr. khrisztianosz - kenettel felruházottak) elsősorban kenet hordozói, hogy örökséget és hagyatékot hozzanak létre a szellemi világban.A kenet mára szinte „ingerszóként” van jelen a M.O.-i szolgálók többségében. Jelenleg csak fogalmaink vannak a királyság céljairól, Szellem jelenlétéről és a kenet működésének titkairól. A belső kenet tesz képessé bennünket arra, hogy az intellektuális megtapasztalás fölött álló mennyei ajándékainkat megossza és átváltoztasson Krisztus hasonlatosságára. A valódi egyház így felkenetettségében cselekvő lesz és egyben Krisztus képű.

 

 

Várkövi Krisztián, Aratás gyülekezet, 2015. január 19.

index6A Biblia hiteles dokumentum, amely a szövetségek Istenét mutatja be számunkra. Az örökkévaló Isten Jézus Krisztus által örökkévaló szövetség ajánlatával fordult az emberiség felé, melynek elfogadása az embert az Ő királyságába vezeti. Az ember felelőssége az, hogy Isten kezdeményezésére hogyan reagál. Ha hittel, bizalommal fogadjuk el Isten kinyújtott kezét, akkor nem kell többé szégyenkeznünk a bűn miatt és felemelt fejjel vallhatjuk: Jézus a legfőbb szövetségesünk. „És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember Fiának felemeltetnie. Hogy valaki, hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Jn.3,14.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. január 24.

index5Egy Új Korszak köszöntött ránk világpolitikai, gazdasági és kulturális szempontokból. Kegyelem korszakának befejezésekor az Antikrisztushoz való viszonyulásunk sorsdöntő lesz. Az ő legfőbb terve, hogy képimádással egyszerre átalakítsa a bukott- és Krisztusi embert. Az előző generáció szellemi tradíciója nem lesz elég, mert a történelem megértéséhez mennyei súgás szükségeltetik. Ez tudja megőrizni és természetfölötti szinten tartani a keresztény látását a láthatatlan dolgok felé. A hívő növekedése függ az Istenképűségének feldolgozásától és azzal való hasonulásától. Ha a dicsőség és tisztesség helyreállító ereje hiányzik az ember életéből, akkor nincs betöltve a hívő leglényegesebb szellemi, lelki és fizikai szüksége sem.

 

 

- 1. rész

- 2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. január 31.

index4Isten célja velünk az, hogy Fiának képmására alakuljunk át az Antikrisztus sötét korszaka előtt. Ugyanis senki sem szeretne a hét évig tartó korszak alatt hamis vallási konferenciákra járni. A bűnbeesés után az ádámi faj ezt a képességét veszítette el, majd elszakadt az isteni küldetéstől, de Krisztusban újraformált minket. Ez forradalom. Miután pedig átalakulunk, belső változás és növekedés kezdődik, az Ő teremtő igéjének (rhéma) fénye által. Zsoltárok szerint az embert tisztességre és dicsőségre való személynek teremtette. Az edény belső értékét a tartalom határozza meg, s a mennyei dolgokat csak ezen edények tartalmazzák. Szentírás szerint Isten jelenlétét csak lényéhez hasonló képes közvetíteni. „Aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik.” 2Thess 2:4 a

 

 

 - 1. rész

 - 2. rész

 

Tóth Lajos, aratás gyülekezet, 2015. február 7.

index3Mi azért vagyunk itt, hogy betöltsük a menny nagyköveti megbízatását. Ezt a mandátumot adta Isten Ádámnak, aki Krisztus képmása volt. Azért vagy Isten képében és hasonlatosságában, mert szellemi emberként lettél megteremtve. Az ok, amiért az Egyház nem helyesen dominál: nem látja azt, kicsoda Krisztusban. Neked fejlesztened kell erről a látásodat, mert az idők csak veszedelmesek lesznek. Az emberek – beleértve sok hívőt –a világkorszak megfélemlítettségében élnek. „Ne tántoríttassatok el egyhamar a ti (szellemi) értelmetektől…ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik előbb a szakadás (aposztázia) és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia.” 2 Thess 2:3

 

 

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2015. február 14.

Az egyházban és a világban egyaránt történnekindex2 velünk olyan események, amelyek által az ördög el szeretné érni, hogy ellankadjon, végül pedig teljesen elsorvadjon a szellemi életünk. A folyamat eredményeként megtévesztett állapotba kerülhetünk, vagyis antikrisztusivá válhatunk. Erre egy újjászületett hívőnek sokkal inkább meg van a lehetősége, kivéve, ha benne marad Krisztusban. Ezt úgy tudja elérni, hogy folyamatosan engedi a benne lévő Szellemnek, hogy tanítsa a kijelentett igén keresztül. Így a hívő ember szüntelenül az Istentől számára kijelentett igékre figyel, ahogyan a kenet tanítja.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezete, 2015. február 21.

11Utolsó időkben élünk, új események előtt állunk. Újszerű természetfölötti kísértésekkel kell a családoknak szembenézniük. Fontos, hogy azokra a jelekre is figyelmezzünk, amelyet Isten előre jelzett a jelenések könyvében. Az egyház egy része szekularizálódik, prostituálódik, ezért át kell gondolnunk, rendelkezünk-e olyan természetfeletti védelemmel családjainkban, hogy elkerüljük a katasztrófákat. Sokszor az atyák nem tudják, hogy túlélik-e vagy nem, de működnie kell, mert a házasság szövetségi partnerség az Atyával.

A megélhetés sem lehet ürügy arra, hogy passzívak legyünk, elmenekülve a szellemi felelősségétől. Ezért a babiloni egyházmodellel rendelkező családok és a mennyei értékrendűek között konfliktusok fognak létrejönni. „És az ő homlokára egy név volt írva: Titok; a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja.” Jel 17:5

1. rész

2. rész

Nochta Pál, MPE nagykőrösi gyülekezete, 2015. február 28.

Ábrahám és Lót külön válásának története azt mutatja számunkra, hogy a pszichikai (lelki) és a szellemi ember hosszú távon nem képesek egymás mellett maradni, mert a lelki ember nem képes felfogni a szellemi dolgokat, sőt, bolondságnak is tartja azokat. (1Kor. 2,14) Annak érdekében, hogy az újjászületésünk után ne lelki, hanem szellemi emberré váljunk, fel kell növekednünk. Ehhez Isten segítségül adja azokat a szellemi embereket (pld. szolgálati ajándékokat) akik előttünk járnak Krisztus követésében. „míg csak mind el nem jutunk a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, míg férfiasságunk bevégzetté nem lesz, s a Krisztussal való teljes beteltség korának mértékéig el nem jutunk, hogy ne legyünk tovább kiskorúak.” Ef. 4,13-14 Csia

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezete, 2015. február 28.

indexA hívő családoknak lényegbevágó, hogy a Szent Szellem belehelyezze a jövőről azt a mennyei látást, amely állandóan motiválja és produktívvá teheti Őket. Istennek célja, hogy a mennyet beintegrálja a családba. Újszövetségben visszaállítja Isten az eredeti rendet a családban, amelyet Ádám elvesztett. A láthatatlan és a látható világot az atyaság szerkeszti egybe, mert a nemzetek is atyaságból származnak. Ezért fontos leraknunk erősen a Bibliai házasság fundamentumait és tudatosítsuk magunkban, hogy mit tervezett Isten előre a család számára. A házasság az szövetség. Ez egy letett élet, ahol a hívők nem önmagukért élnek. Ezért a tanításban elindultunk a szövetség megértésében is. „Térdet hajtok az Atya előtt, akiről az egekben és a földön valamennyi atyaság nevét kapta.” Ef.3:14.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezete, 2015. március 7.

A házasság is alá van rendelve Isten szövetségének. Nagyot hibáznak mindazok a hívők, akik a házasságot úgy gondolják, hogy ők meghatározhatják az alapszabályokat. Akkor tudja az ember védelemben érezni házasságát, hogyha az Újszövetség korszakát megérti, majd alárendeli a házasságát, és minden olyan tevékenységét, amely ezzel kapcsolatos. A szövetségi szituációban bőségesen lehet venni a kegyelmeket, mert az újszövetség lényegi eleme a ’heszed’, ami hb. kedveltséget, gondoskodást és jóakaratot jelent. De ez feladatot, célokat, munkát jelent. Különösen az, hogy elkezdjük a családodat integrálni az Istennek szövetségi védelmébe. Nem egy kis csorda jelzi majd a királyság megnyilvánulásait, hanem egy különleges nép. A tanítás első része a szövetség fundamentumairól szól, a második része gyakorlati tanácsokkal inspirál.

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezete, 2015. március 7.

Sok keresztény család nem helyez hangsúlyt a spirituális egység kialakítására, ezért a mennyei házasság mintája nem valósul meg életükben. A mennyei növekedéséhez le kell rombolni (un. kreatív rombolás) az istentelen gondolkozási struktúrákat. Családjainkat Isten elismerése jegyéül előre elkészített kedvezéssel, elismerésekkel és ajándékokkal halmozta el. Általában a mentalitásunk házasságunkban ellentétes arról, amit Ő rólunk gondolt és mondott. Az Úsz.-ben minden beteljesedett, amelyet Isten megígért Ábrahámnak. Magában foglalja az Úsz. az Ósz. összes áldásait is. Isten így gondolkodik: Én leszek aki gondoskodom, megvédelmezem, felemelem és megőrzöm a gyermekeidet.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezete, 2015. március 22.

Isten azt mondta az első családnak, hogy „uralkodjanak” küldetésükként. Ádám tudta, hogy mire képes és ismerte spirituális lehetőségeit. Édenben csak kijelentés általi tudományból működött az első család. A hit visszavisz oda, ahol meglátod, kivé válhatsz, és mit érhetsz el. Isten elvezet minket olyan helyzetekbe, amelyekről természetes szinten azt gondoljuk, hogy nem tudjuk megoldani. Aztán hirtelen a kapott győzelmen keresztül meglátjuk, milyen lehetőségeink vannak. Mert a mi képességünk nem intelligenciánkban van, hanem Istenben. Atyánk kegyelméből olyat tud tenni értünk, amire neki joga és egyben képessége is megvan.

 

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezete, 2015. március 28.

Éva Ádám segítőjéül rendeltetett az uralkodásra, de elveszítették megbízatásukat. Isten királyságában lehetséges, hogy vetsz, majd hatványozottan aratsz. Jézus azt mondta, hogy „a mag” (kijelentés alapú ismeret) mindig mennyei tartalmú valóságokat hoz létre. Az ellenség azért állt fel a „kapukban”, hogy visszatartsa a családok aratásait. A családi „kapukban” dől el harcunk. Mit jelent a kapu? A hatalmunkat. De Isten szövetségi esküvel ígérte Ábrahámnak, hogy a „kapukban” nem lesznek képesek visszatartani bennünket, sőt a visszaigénylések és áldások átvétele lesz. Ábrahámmal alvás közben kötött szövetséget Isten, jelezve ezzel, hogy Ő a garancia, nem érdemeink. „A te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját” 1.Móz.22:15-18.

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezete, 2015. április 4.

A tizedik csoda mutatja be az újszövetségi egyház kivételezettségét. Urunk hamarosan újabb kivonulások sorozatait fogja bemutatni minden kontinensen. Megváltattunk, és mi át akarjuk venni a megváltással járó jogaink minden előnyét. Minden szövetség áldozat, közösség és kedveltség alapú. Ezért lehet beleállnunk Isten előre elkészített szövetségi javaiba. Ez történt a kivonuláskor is. Mózes progresszíven látta a láthatatlant. Az újszövetségben mindenki „mózesi” típusú karakter lehet. Amikor ismeretünk van Urunk véréről, akkor a kedveltség megnyilvánulása csodákat vihet végbe.

 

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezete, 2015. április 11.

Az üzenet témája, képesek leszünk-e lelkileg és spirituálisan saját és gyermekünk egyedi kibontakozását megérteni. Aq. Tamás szerint mindenkit csak arra lehet megtanítani, amit „úgyis tud”, mert az isteni transzcendenciából hozzuk magunkkal azt, amivé majd lehetünk. Hogy valaki eléri-e a vele született és kegyelem által fejlesztett adottságokat, ez a szülő felelősségén, környezetén és az egyházán múlik. Üzenetben szemléltetjük az Atyaság kimeríthetetlen szellemi alternatíváit és tanulságként Dávid titkos korszakát kutatjuk, hogyan élte meg családjában lévő szellemi tragédiák sorozatait. Amikor egy szülő szorong a kultúránkban fokozódó elvárások, ill. a vallásban megélt kificamodott mechanizmusok miatt, akkor konfliktusok, traumák és spirituális krízisek támadnak a család életében.

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Budapesti Immanuel gyülekezetében, 2015. április 26.

Ábrahám élete legizgalmasabb pillanatát nézzük meg a Mória hegyi (hb.Jah hegyén gondviselés v. látás) próbáját. Ebben a próbán Isten egy új természetfeletti kapcsolatba emelte szövetséges partnerét. Ábrahámnak már működött a hit szeme, mert nem látta halottnak Izsákot. HA mi a láthatót látjuk, soha nem fogjuk a legjobbunkat átvenni. A hit adja nekünk a képességet, hogy megragadjuk a kijelentést, ami bejárást ad nekünk az aratásunkba, amit a természetes szemünkkel először nem látunk. A hit megtörténtnek látja a kijelentett ígéreteinket. Az elménk érzéki dolgot akar csinálni Isten ígéreteiből.

 

 

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezete, 2015. május 2.

kegyelemmel megkoronazottakA sorozat első részében a kegyelem királyi székének témáját vizsgáljuk, majd így jutunk el az isteni kegyelem különböző fogalmainak mélyebb megértéséhez. Például kegyelem (hb.hesed), irgalmasság (hb.raham) és igazságosság (hb.cedek). Azért, hogy az üdvösségünk emberi képességektől független legyen, az elfogultság nélküli Isten a mércét megszüntette. Jézus Krisztus érdemeink nélkül igaznak nyilvánított bennünket. Ez nem jelenti azt, hogy nincs szükségünk a kegyelem mellett az igazságosság cselekedeteire. Az újsz.-ben kegyelem integrálva lett az igazságossággal. „Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel (hesed) és irgalmassággal (raham) koronáz meg Téged.” Zsolt 103:4.

 

 

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezete, 2015. május 9.

kegyelemmel megkoronazottak02Isten jóságos és az Ő jóakarata bármikor elérhető számunkra. Az Ó- és Újsz.-ben egyaránt, aki Istennel volt valóságos kapcsolatban megtapasztalta az Ő kegyelmét (jóakaratát). Isten megáldott minket, mint újsz.-i szenteket az Ő jóakaratával, de nekünk aktívan egyet is kell értenünk ezzel. Isten figyel ezen a területen hitünkre, mert a kedveltség szövetségében élünk. Akik megtartják a szövetségét azok a haszidok! A haszid, Istent szerető, és Isten által szeretett ember, aki rendelkezik Isten legfontosabb tulajdonságával, az irgalmassággal. A szövetség tartalma a hűség, a haszid az, aki részese ennek a szövetségi irgalommal..

 

 

Váradi Norbert, Mezőkövesdi gyülekezet, 2015. május 17.

celok amiket magunk ele tuztunkA fejlődés, növekedés, áldottság üzenetéről szóló látás megerősítésére igenis szükség van az Egyházban. Komfortzónánkon túl kellene jutnunk ahhoz, hogy megtapasztaljuk a „hitcéljaink” megvalósulását. A látás általi élet könnyen nevetségessé teheti a keresztényeket, ha nem az ige megértése és elvárásai szerint működtetik. Ezért a keresztények nem akarják hallani a hit általi felemelkedést. Gyakori jelenség, hogy a hívők igyekeznek ezt kompenzálni divatos tanításokkal.

 

 

 

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2015. május 23.

maradj az uton

Akik hit által megigazultak, már benne állnak Isten kegyelmében, amelyben ugyanakkor folyamatosan menetelnie is kell a hívő embernek. Ez a menetelés nem más, mint a Krisztusban való folyamatos szellemi növekedésünk. Ahhoz, hogy növekedjünk, Isten útján kell maradnunk. Az ördög újra és újra próbál előidézni olyan helyzeteket vagy eseményeket, melyek által le akar téríteni minket a helyes útról. Ha nem követjük az Urat, akkor idővel elhalványul előttünk a tőle kapott kegyelem dicsősége és gonosszá válhat a szívünk, így az életünk forduló pontjain (pl.Gilgáli szindróma) nem az Isten akarata szerint fogunk reagálni a minket érő kihívásokra. Jó példa erre Saul király, valamint Jeremiás esete a júdai vezetőkkel, akik helytelenül reagáltak Isten üzenetére. Ezt látjuk a mostani korszakban is, mert sok gyülekezetbe járó ember utasítja el ma is az igét, mivel gonosszá vált a szívük.

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. június 6.

kegyelemmel megkoronazottak003A kedveltségnek olyan kijelölt ideje van az egyházon, amilyet még teljességében nem tapasztalt meg. A „hitre nézve becsületes” (Tim.3:8b) keresztények megjelenése hozzáférhetővé teszik, hogy a kegyelem hatása szerepet kapjon a hívők életében. Így új és egyben utolsó időszakba lépünk, ami már el volt tervezve. Nincs és nem is lesz ehhez hasonló időszak az egyháztörténelemben. Csak ragadd meg ezt, és kezdd el megvallani és elvárni, hogy hit által kegyelemből fogsz élni. Sok dolog felszabadul (elengedtetik) ami elkészíttetett számodra a világ alapítása előtt. „Ő pedig valóban megszabadított bennünket a halálos veszedelemből! Sőt, újra és újra meg fog szabadítani. Őbenne reménykedünk, hogy a jövőben is megszabadít bennünket.” 2Kor 1:10 „De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be.” Mt 23:13.

 

1. rész

2. rész

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. június 13.

kegyelemmel megkoronazottak0042

Isten minden szövetségében jóakarattal és különleges bánásmódban részesítette a benne bízókat. Rámutatunk és kiegyensúlyozzuk azt, hogy nem dolgozott meg ezért sem Ádám, Ábrahám, Dávid. mert Isten királysága máshogyan működik, mint a világi rendszer. Amit kapsz azon alapul, amit hittel elvetsz. (Lk.6:38)Van jutalom a mennyben, de van itt a földön is. Ahogy vetsz, várd el Isten jóakaratát az életeden. Isten előre megáldott minket jóakaratával, de nekünk aktívan egyet kell értenünk ezzel úgy, hogy kijelentjük (ld.gr.homologeo) ezt. „És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal, ítélettel, kegyelemmel és irgalommal. Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat.” Hos.2:18-19.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. június 20.

kegyelemmel megkoronazottak005Krisztus elviselte a töviskoszorút (kifizette az árat a Golgotán), hogy Mi a kegyelem koszorúját hordjuk. Kezdetben a földön lévő munka hozzátartozott az édenkert rendjéhez, de Ő viselte a töviskoronát az átok alatt lévő föld helyreállításáért, hogy később a megváltott ember újra áldott legyen és uralkodjon kegyelem által. Kegyelemről kijelentett tudáshoz képesség kapcsolódik. Csak ez által koronája a teremtésnek az ember. Ez olyan rendkívüli idő, amelyet Isten előre eltervezett egyházának. Szó lesz a második részben a kegyelem áradást akadályozó individualista és nárcisztikus kereszténységről is.

 

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. június 27.

kegyelemmel megkoronazottak006

Az atya úgy ad kegyelmet amint természetének megfelel, ezért szabad urakká és királyi nemzetséggé tette fiait (1Pt 2,9; Jel 1,6). Isten által eltervezett személyiségünk valódi és szabad uralmát adja. Kegyelme behozott bennünket az üdvösségünkbe (gr.szodzo), hogy rendkívüli életet élhessünk. Az üdvösség tartalmazza az élet minden területére vonatkozó bűnbocsánatot, igazságosságot, gyógyulást, áldást, stb. A kegyelem transzformáló erő arra, hogy Krisztust utánozzuk. Ő kiüresítette magát, hogy kegyelemre és bölcsességre legyen szüksége a szellemi felnövekedéséhez ill. végcélba jutásához.„Növekedék és erősödék szellemben, teljesedve bölcsességgel és az Istennek kegyelme vala ő rajta.” Luk 2:40; „Mert kegyelemből tartattatok meg (gr.szodzo), hit által.„ Ef 2:8.

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. július 4.

kegyelemmel megkoronazottak007

A kegyelmi ajándékaid benned vannak, megbánhatatlanok, zseniálisak. A tanítás első része arra a kérdésre ad betekintést: Isten irgalmát miért nem tapasztaljuk meg sokszor nehézségeinkben, majd József mintáját nézzük meg. József ott volt a testvérei között és álmai lettek. Ezeket az álmokat ma látásnak nevezzük. A látás valami, amit Isten mutat meg nekünk, de természetes szinten nem jelent meg. Az ellenség viszont nem akarja, hogy a képességeid kiemelkedjenek. József szenvedve, zsidóként, rabszolgaként és „O” lehetőséggel került Potifár birodalmába, majd elkezdett felvirágozni minden. Józsefnél a börtön is prosperált!

 

 

 

1. rész

2. rész

Váradi Norbert, Aratás gyülekezet, 2015. július 11.

kijovunk a pusztabol

Magyarországon az egyház jelentős része a túlélésre van berendezkedve. Ez abból fakad, hogy a keresztények hit tekintetében csalódásokon mentek át, mivel kívánságaik nem teljesedtek be. Szentírás arra tanít minket, hogy vágyaink, kívánságaink folyamatos táplálása helyett, Isten ígéreteibe kell hittel belekapaszkodnunk, hogy szellemi pusztaságunkból megváltozott jellemmel és erővel tudjunk kijönni. Amikor hiszel abban, amit Isten már neked ajándékozott a megváltás által, akkor szüntelenül hat benned és megszabadít a fáradságos kereszténységtől. „Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.”2.Pt.1:3-4

 

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2015. július 18.

kijovunk a pusztabol2

Az előző részben arról volt szó, hogy Isten már mindennel megajándékozott minket ami az életre és a kegyességre való, ezért ne a kívánságainkban, hanem az ígéretekben akarjunk élni, amelyeket az Úr azért adott nekünk, hogy azok által isteni természet részeseivé legyünk. A második részben arról hallhatunk, hogy ez az isteni természet miként jön létre bennünk, mi közben a Szent Szellem Jézushoz hasonlóan minket is kivisz a pusztába vagyis olyan körülmények közé helyez, amelyek cáfolják az Istentől kapott ígéretek valóságát és beteljesedését. Ezt jelképezi Izrael negyven éves pusztai vándorlása is.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. július 25.

kegyelemmel megkoronazottak008

Nekünk nem szabad kevesebbet kívánnunk, mint amelyet Isten kegyelme akar adni. Ha hiszed, ha el tudod hinni, minden lehetséges annak, aki hisz! Nem engedjük, hogy bennünket megzavarjanak a világot érő eljövendő megrázkódtatások vagy akár a testvérek gáncsai. Ha nem illeszkedünk a kegyelem által plántált isteni „lehetőségeinkhez”, akkor lelkünk régi programja feláll bennünk romlásunkra. A tiszta (hb.tamim) szív-lélek-gén által elménk összhangba kerül a kegyelem üzenetével és megindul szellemi fejlődésünk. Ekkor létrejön egy folyamatos kegyelmi áradás, ami új irányt szab életünknek.„De Noé kegyelmet talált az Úr előtt.” 1Móz 6:8 „De Józseffel volt az Úr, kiterjesztette rá az ő kegyelmességét és kedvessé tette őt a tömlöctartó előtt.” 1Móz 39:21.

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. augusztus 1.

kegyelemmel megkoronazottak009

Hitünk célja, hogy Urunkkal való kapcsolatunk a barátságig jusson el. Ha van is kapcsolatunk Istennel, általában felszínes marad vagy "haszonélvezetben" ki is merülnek. A felállítható mennyei barátság egyik alappillére: nem én használok másokat vagy Istent, hanem odaadom magam akaratának. Isten saját Fiát áldozta fel azért, hogy vonzáskörébe kerüljünk csodatévő kegyelméhez. Ha helyreáll énképünk, akkor érettek leszünk mennyei színvonalú intuitív életre. Ekkor elindul az a folyamat, amely a belátás eredményét és a Szent Szellem céljait eredményezi bennünk. Képességünk lesz megítélni dolgokat és annak végkifejletét előre meglátni. Ez több, mint amihez hozzáférhetsz, vagy amit átalakíthatsz küszködéseiddel.

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. augusztus 8.

kegyelemmel megkoronazottak010

Ha a kegyelem mindösszesen a bűnök bocsánatát adná, miért kellett Jézusnak kegyelemre támaszkodnia. Isten kegyelemezett és ígéretet tett Ábrahámnak, majd megígérte ua. nekünk is. Az írígység ellenére Isten kegyelemmel determinálta és pozícionálta József sorsát is, hogy „életen át” segítségére legyen a pátriárkáknak. József fenntartotta a megfelelő hozzáállást Isten kegyelmi képességei felé. Mennyben nem készült részünkre meghátrálási terv, mert a kegyelemből való ígéret mindig értünk működik. Isten azt akarja, hogy olyan messzire menj, amilyen messze csak tudsz, olyan sokra vigyed, amire Isten eltervezte.

 

 

1. rész

2. rész

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezet, 2015. augusztus 18.

kegyelemmel megkoronazottak011

Mi akadályozza a kegyelem természetfölötti megnyilvánulását? A tanítás ebben segít. Először bevezetünk Isten országának üzenetébe, majd a második részben a tíz szűz példázatát nézzük meg. Ez egy utolsó időre szóló modell az Egyház számára. Isten országa természetfölötti ország, de olyan ország, amely a természetes világban is különböző korokban, különféle módon mutatkozik meg. „Mi, akik rendíthetetlen királyságot nyertünk, tartsuk meg a kegyelmet, hogy általa Istennek tetsző módon (papilag) szolgáljunk, tisztelettel és félelemmel” Zsid.12:28 Vida„Keressétek, (vegyétek célba és törekedjetek felé mindinkább) először az Ő teljes királyságát és az Ő igazságát (útjait, hogyan legyünk igazak cselekedjünk igazul)” Mt:6:33 Amp.

 

 

1. rész

2. rész

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezet, 2015. augusztus 22.

kegyelemmel megkoronazottak003Sajnos sokszor azt gondoljuk, minden a legnagyobb rendben van életmódunkban. Szellemmel való valódi beteljesedés és ennek életstílussá változása nagyon fontos üzenete a ’tíz szűz’ általi mintának. A menyegzőre csak azok a szüzek jutnak be, akik hangsúlyt tettek a Szellemmel való beteljesedés fönntartására. Fontos, hogy hitéletünket ne csak intellektuális és érzelmi szinten, hanem szellemünk használatával és segítségével éljük meg. Az egész üdvtörténetnek célja Isten királyi uralmának előkészítése. Isten uralma közeledik, ezért a ’tíz szűz’ példázata szerint aki nem érti meg funkcióját szellemének az nem menekül meg. „...Uram Uram! nyisd meg mi nekünk. Ő pedig felelvén, monda: Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket.” Máté 25:11 „Keseregj, mint a szűz, aki gyászba öltözik az ő ifjúsága férjéért.” Jóel 1:8.

 

 

1. rész

2. rész

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2015. augusztus 29.

kegyelemmel megkoronazottak004

Ha egy hívő enged a hétköznapok nehézségei által okozott félelmeknek, ill. nem foglalkozik Isten aktuális kinyilatkoztatásaival, akkor elhomályosodhat előtte a megváltás értékei és Isten királyságának akarata. Biblia ezt az állapotot alvásnak nevezi. A Tíz szűz példázatából megtudhatjuk, hogy ez az alvás nagyon veszedelmes, mert amikor Isten valamilyen sorsdöntő dolgot akar cselekedni és elhangzik a kiáltás „ímhol jő a vőlegény, jöjjetek elébe”, akkor hirtelen történik a felébredés és akik eddig nem gyűjtöttek olajat a lámpásukba, azok nem lesznek képesek belépni Isten aktuális tervébe.

 

 

 

1. rész

2. rész

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2015. szeptember 5.

kegyelemmel megkoronazottak014

Továbbra is a tíz szűz példázatával foglalkozunk. Isten nem azt akarja, hogy olyan okos szüzek legyünk, akik csak a maguk számára elegendő olajat tudtak összegyűjteni. Ez azt jelenti, hogy fel kell növekednünk a hitnek arra a szintjére, ahol már mi is szellemi kútként szolgálhatunk azok felé, akik szomjazzák Isten jelenlétét. Példázatban említett árusok azokat jelképezik, akiknek szíveiből bőségesen árad a Szent Szellem. Mindannyian lehetünk árusok és képessé válhatunk a Szent Szellem jelenlétét megosztani azon a területen, ahová Isten helyezett bennünket.

 

 

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezet, 2015. szeptember 19.

kegyelemmel megkoronazottak012

Ez az üzenet a szellemi éhségről, szomjúságról szól. Segítséget szeretne nyújtani abban, hogyan lehetünk éhesek Isten személyére, jelenlétére. Az öt okos szűz lámpása telve volt olajjal, mert folyamatosan táplálkoztak Istenükből. Az újszövetségi kegyelmi korban a bukott ember képes arra, hogy szíve rádöbbenjen Istenre utaltságára, majd ennek hatására vágyakozás alakuljon ki alkotója után. Az egyháznak óriási sötétséget visszatartó ereje lehetne, ha közel tartózkodna Isten természetfölötti jelenlétéhez. „De akik az Úrban bíznak (hb.sürgetve várnak rá), erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!” Ézs 40:31

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. szeptember 26.

a feltamadas erejenek atvetele

A tanítássorozat a kegyelem általi szellemi harc sikerességének feltételeit értelmezi. A világtörténelem új mederbe terelődik, mértékében és összetettségében is példa nélküliek a jelenlegi folyamatok. A válság fejleményeit és lehetséges megoldásait pedig senki nem tudja. Sajnos az egyház nagyobbik része lépéshátrányba került. Felkészülés ebben a fázisban kötelező. Prófétai hangokra és cselekedetekre van szükség, hogy a jelenések könyve alapján felkészüljön az Egyház a győztes életvitelre egy sötét korszakban. „De testvéreink legyőzték a Vádlót. A Bárány vérével győzték le, és azzal, hogy beszédükkel tanúskodtak az igazságról. Legyőzték, mert nem ragaszkodtak a saját életükhöz, és nem féltek a haláltól sem.” Jel 12:11

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. október 3.

a gyoztesek kozott02

Az elménk nem képes fölfedezni Főpapunk megszerzett érdemeit, azonban a hitünk igen. A kegyelem képessé tesz arra bennünket, hogy a bárány vérébe vetett hit által progresszíven a láthatatlan világban működjünk. Pál minta erre. Nyilvánosságra hozta és érthetővé tette Isten titkait. Mennyei célokat fektetett le, amelyek léteztek, de eddig el voltak rejtve. Isten terve azért győztes, mert felülmúlja a természetes mértéket. Amikor a kereszténységben testi gondolkodás dominál, akkor nincs tudatában annak, hogy egy elkészült mennyei segítség áll rendelkezésére a negyedik dimenzióban. A hit harca azt jelenti: az egyház veszi a láthatatlant és megváltoztathatja a láthatót.

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. október 10.

a gyoztesek kozott03

Sok-sok keresztény gondolja azt, hogy autodidakta módon lehet a kegyelemben növekedni. Isten fiai tudnak győztesnek lenni megigazulásuk láthatatlan kulcsaival, mert erre senki más nem képes. A hit igazságosságának gyakorlati szerepei: igazságunkra épülő megvallásunkban, Krisztus érdemeiben és a szellemi kihívásokban lévő győztes fellépésünkben van. Szét kell választani az üdvösségkor lévő megigazulás állapotát, a hitet átható megigazulás cselekedeteitől. Hit szerepe ebben az, hogy az engesztelő vér általi megigazulás identitásához folyamatosan hozzáférjünk. A megigazult ember képes Isten karaktereivel felruházva lenni.

 

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. október 17.

a gyoztesek kozott04

A megigazulásról szóló kijelentés - amit bírunk -, túl van azon a részleges valóságon, amit látunk és érzünk elménk által. Amikor a megigazulás ajándékában (gr dikaoma khariszma) nem fejlődik belső emberünk, akkor a szellemi javak jelentősége csekély, identitás vesztett nép leszünk. A megigazultságukat meg nem értő nép préda a gonosz fejedelmek előtt. Ezért provízióként tanítanunk kell az előttünk álló diabolikus - nefilim szerű - szellemi klímaváltozás miatt. Jézabelnek az egyháztörténelemben való felbukkanása azt mutatja, hogy nem csupán ó.sz.-i személyről van szó. Fő tevékenysége ’pszeudo karizmatikus’ eszközökkel lerombolni a mennyei identitást és fejlődést. (ld. Thiatira)„Tudom a te dolgaidat, szeretetedet, szolgálatodat, hitedet, tűrésedet és az utolsó cselekedeteid többek elsőknél. De van panaszom ellened, mert megengeded amaz asszonynak Jézabelnek…” Jel 2:20.

 

 

1. rész

2. rész

 

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2015. október 25.

ne legy cinikus

2 Királyok 6,24-től olvashatunk arról, hogy a szíriai hadsereg körülvette Samáriát és hosszú ideig tartották zárva a várost, ezért idővel hatalmas éhínség támadt. Annyira, hogy már a szamár fejét és a galamb trágyáját is árulni kezdték. Ebben a helyzetben különböző módon reagáltak, a király elkeseredett, egyik főembere pedig annyira cinikussá vált, hogy még Elizeus által kihirdetett prófétai beszédnek jövőképének sem tudott hinni. Sok válságos helyzetet találunk a mai gyülekezetekben, de sajnos ezek jelentős része még mindig nem oldódott meg. Ezért könnyen megkeményedhet a szívünk, majd idővel cinikussá válunk Isten dolgaival kapcsolatban. Istennek a mostani időszakra is van prófétai beszéde az egyház számára.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. október 30.

gyoztesek kozott05

Amikor egy nemzet vagy egyén Istenhez könyörög kegyelemért, Isten annyira irgalmas lesz, hogy nemcsak politikai vagy szinkretista (jezabeli) fogságból szabadítja meg népét, hanem még hosszú évekig helyreállító építkezést tud biztosítani nekik. Amikor nemzeti megtérést hozott Jósiás király, -aki még Dávidnál is jobb szívű volt-, a prófétai szó nem elindította, hanem feltartóztatta az eljövendő ítéletet népe életében. Manasse bűne miatt a babiloni fogság visszafordíthatatlanul bekövetkezik. Kijelentette ezt Jósiás kortársa Sofóniás, túlhaladva ezzel a nemzeti kijelentés szintjét. AZONBAN, választ is ad arra, hogyan tud Isten egy korszakot spirituálisan élhetővé alakítani az un. „úr napja” előtt. „Keressétek az Urat mindnyájan e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekszetek; keressétek az igazságot (hb.cedeq), keressétek az alázatosságot, talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján!” Sof 2:3.

 

 

1.rész

2. rész

 

2015. november 07. Helyszín: Aratás gyülekezet,Előadó: Tóth Lajos

7C15CC73AF578FC270B29C2BF36111DB99095B50E074B4BBA3pimgpsh fullsize distrElőször a „megigazulás szolgálatát” nézzük meg. Utána Illés próféta Jézabellel folytatott küzdelmeit és vallási csalódását, traumáját elemezzük. Ne becsülj alá egyetlen ellenséget sem, mert az ellenség pontosan erre számít. A sátán egzisztenciája a vádlás, melynek célja a megigazult ember belső karakterét elgyengíteni, majd szellemi létezését likvidálni. Mivel az Egyház nem uralta a körülményeit, legtöbbünk nem ébredt rá arra, hogy kik is vagyunk és mire képesek. Mi úgy teremtettünk, hogy igaz emberként hit által járjunk, mint Isten. Amikor ismerjük az ellenséget és ismerjük magunkat csak akkor győzünk.

 

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2015. november 14.Helyszín: Aratás gyülekezet, Előadó: Tóth Lajos

D0CF62CB74F8F67F389F3A6BC4A2E73E99B8594E90B4BA7C18pimgpsh fullsize distrAz első részben meghatározzuk a megigazultságot: Isten fegyvere az engedelmességre. Ez isteni színvonalú cselekedetek előtt nyitja meg az ajtót. A vádló figyeli, milyennek látod magadat. Megigazult ember a gonoszság birodalmát uralhatja. A lehetőség, hogy mivé válhat az igaz ember Krisztusban, szívünkben van. Ha nem látjuk ezt hitben, jóllehet újjászülettünk és jogilag Isten igazságai lettünk, mégsem tudjuk megteremni az igazság gyümölcseit. A második részben Illés lesz újra a mintánk. Azoknak, akik kárhoztatásban járnak, nehéz magukévá tenni Isten igazságának áldásait. Az ellenség azért jön, hogy ellopja azt a képet, kik is vagyunk és mire képesek az elhívásunk és ajándékaink által.„ „Hit által hősökké lettek a csatában.”Zsid.11:34b Egysz.

 

 

1. rész

2. rész

 

Dátum: 2015. november 21. Helyszín: Aratás gyülekezet, Előadó: Tóth Lajos

Az ördög stratégikusan ténykedik ellenünk, azonban Isten megismerteti szándékát. Ádám vétkezett és a megigazultsága hamisságba fordult. Az ellenség átalakította megigazult önképét. A feltámadás győzelme visszavitte az egyházat oda, ahol Ádám volt elhívásakor. Megigazultságunk platform a győzelmünk számára. Ha prioritást adsz ennek, akkor győztes hatással lesz sorsodra nézve. A megigazulás hozza el azt a bizonyosságot, hogy SOHA NEM FORDULSZ VISSZA. Uralmi megbízásunk van, miként Illésnek is volt, de az Ő szívét megmérgezte Jézabel víziója. Illés elhívása prófétai-apostoli kormányzás lett volna 7000 istenkereső és 100 próféta felé. Sajnos elveszítette hitét elhívásában és az ahhoz kapcsolódó kegyelem természetfelletti képességeiben.

 

 

Dátum: 2015. november 21. Helyszín: Aratás gyülekezet, Előadó: Áldozó Tibor

Jézus 30 évig volt az „ács fia”. 30 évig Jézus egy jó ember, egy jó hívő életét élte! De eljött az Isten által rendelt megkülönböztetett elhívás ideje, ami azonnal totális háborúba sodorta a régi életével. Lehet, hogy most mi is csak az ács fiai vagyunk, jó emberek, jó hívők. De ez még nem Krisztus! Fel kell készülnünk arra is, hogy akiket eddig az „ács fia”-ként ismertünk, elhívást, kegyelmet, Isteni megkülönböztetést kapnak. Názáret volt az egyetlen hely, ahol Jézust lekorlátozta a hitetlenség. A názáretiek a testre néztek, a testben bíztak, ezért átok alá kerültek. A jelenlegi korszak csoda-hiánya ebből (is) fakadhat. Készülj fel, hogy Isten embereket ken fel a közvetlen környezetedben, és készülj fel, hogy Téged is fel fog kenni!

 

 

Dátum: 2015. november 28. Helyszín: Aratás gyülekezet

Azt olvassuk a Jelenések könyvében, hogy a hívők bizonyságtételükkel le fogják győzni a vádlót. Azt jelenti ez, hogy fókuszálnunk kell János apostol mennyei üzenetére, miszerint megismerjük a Bárány vérét, bizonyságtételünk hatalmát és mit jelent az, hogy életüket nem kímélték mindhalálig.  A vádló három dolgot használ győzelmünk visszatartására: 1. Hibás stratégia 2. Tudatlanság az igazság hatalmáról 3. Intellektuális hit. Mit kell neked tenned, hogy győztessé és szabaddá válj? Éld meg a kijelentetett igazságot. "És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket."  Ján 8:32

 

 

 

Dátum: 2015. december 4. Helyszín: Aratás gyülekezet, Előadó: Nochta Pál

20151204A Jelenések 12,10-12-ből kiderül, hogy a háború már az örökkévalóságban eldőlt, az ördög egy legyőzött szellemi lény. Számunkra viszont ez a győzelem még csak egy a jövőben valamikor megtörténő eseménynek tűnik, ezért kérnünk kell az Urat, hogy Szent Szellem által adjon nekünk kinyilatkoztatást, amely által betekinthetünk és belekóstolhatunk ennek a győzelemnek az örömébe. Sátán, e jelenlegi világrendszeren keresztül el akarja hitetni velünk, hogy a mi sorsunk bukással és vereséggel fog végződni. Ezért nekünk kitartóan kell keresnünk Istent ahhoz, hogy a lelkünk kiszabaduljon ennek az anyagi világnak a fogságából és átkerüljön a mennyei világ légkörébe. „Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg e nép, hogy te, az Úr vagy az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket!” 1 Kir.18:37

 

 

1. rész

2. rész

 

Dátum: 2015. december 12. Helyszín: Aratás gyülekezet

1212Pünkösdkor elérkezett a Valóság Szellemének korszaka. Vajon engedjük-e, hogy Isten önmaga valóságában szolgáljon felénk? Akik a megváltás kegyelme alatt állnak, azoknak az életében nincs korlát az igazság valóságának növekedésben. Hitünk megtapasztalásának alapja a megértett, beépült, szellemi igazságok, amelyet a Szent Szellem (Valóság Szelleme) jelent ki részünkre. Ezek tehát az életünkben is valósággá és igazsággá válnak, majd ezekről teszünk tanúbizonyságot. Az ördög célja a hazugság általi kompromisszum kiépítése a való-igazsággal szemben. „Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság.. Ján 8:44a

 

 

Dátum: 2015. december 19. Helyszín: Aratás gyülekezet

 1219Ebben az üzenetben hangsúlyt teszünk újból Isten Szellemével való közösségre. Kifejtjük továbbá, hogy miután a Szent Szellem tanúskodik a szellemünkben lévő igazságról, hogyan tud megerősödni belső bizonyosságunk. Ez fog elvezetni bennünket, hogy tanúbizonyságot tegyünk a Názáreti Jézus Krisztusról. A kulcs lehet ebben János apostol szerint a prófétaság szelleme. Krisztus szelleme tartalmazza a prófétai szellemet, hogy sikeresen és hitelesen tegyünk bizonyságot Ő róla. Pontosabban: akiben benne él Jézus Krisztus bizonyságtétele, abban megerősödik, aktivizálódik a prófétaság tanúságtevő szelleme. „Aki bizonyságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban; mert az idő közel van. Jel 1:2-3