Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. január 5.

13014A jelenlegi egyházkorszakban kevesen ébrednek rá a láthatatlan Királyság értékeire, illetve annak perspektíváira. Istennek hosszú távú célja az, hogy a mennyet és a Földet egybeszerkessze. Nagy kihívás az ember számára megérinteni és megtapasztalni ezt a láthatatlan mennyei valóságot. Azt a témát feszegetjük, hogyan gyakorolhat változást a Atyánk uralma természetünkre és miként tud tartós hatást fenntartani hívő életvitelünkben. „Monda pedig nekik: Mikor imádkoztok, [ezt] mondjátok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen e földön is.” Luk. 11:2

 

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. január 12.

13013Világunk központi tényezője az Atya és a Fiú kapcsolata. Univerzumunk az Atya és a Fiú kapcsolatából jött létre, és ez a közösség tartja fönn. Isten Szelleme kész ismeretet kialakítani szívünkben az Atyával és fiával, Krisztussal. Ez egy olyan fontos terület, ahol folyamatosan megújulásra, megerősödésre van szükségünk. Ha egy keresztényben az Atya tulajdonságai nem tudnak megjelenni, nem igazán nevezhetjük tanítványnak. A tanítványság természetfeletti ereje csak akkor lesz lehetséges, akkor fog megvalósulni az egyházban, ha visszatér az isteni Atyaságba a kereszténység. „Megemlékeztek pedig az ő tanítványai, hogy meg van írva: A te házadhoz való féltő szeretet emészt engem.” Ján. 2:17

 

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. január 19.

13012A kárhoztatás szellemi ereje úgy befedheti a belső ember karakterét, hogy nem hisszük el, az Atya jelenlétében meg tudunk állni. Ez hozza létre azt is, hogy egyre inkább a saját teljesítményünkre vagy pótcselekvésre alapozzuk hitéletünket, s nem az Atya irgalmasságára. Ő célja a fián keresztül az, bennünk szeretne közösségben élni és jelenlétét közvetíteni. Bár nem leszünk soha azonosak Ő hozzá, de hasonlóak viszont igen. „Hiszen a holtaknak is azért hirdettetett az örömüzenet, hogy ha a hús emberi életsorban ítéletre juttatta is őket, de a Szellem isteni színvonalon életre keltse őket.” 1Pét 4:6 Az legyen az életcélunk, hogy egyszerűen Benne maradjunk, majd egyre jobban megismerjük Őt.

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. január 27.

13011Az újjászületéskor Isten atyánk lesz, és ez jogosít fel bennünket arra, hogy az Istent úgy szólítsuk, hogy ’Mi Atyánk’. Az Atyaság átvételéhez vagy megértéséhez a Fiú magatartása adja a kulcsokat. Krisztus atyjától ösztönözve egy alacsonyabb életminőségű világba jött el, és engesztelő áldozatot mutatott be az egész emberi fajért. Az az indulat vezérelte atyjától, hogy Ádám bukásának helyreállítása által újra fiakat (képmásokat, karaktereket) hozzon létre. Atya így hozta létre a privilégiumokat az újjászületett ember szánára. „Az a gondolkodásmód és szándék uralkodjon bennetek, amely a Krisztus Jézust jellemezte.” Fil 2:5

 

 

 

1. rész

2. rész