Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2012. szeptember 1.

12094Az újjászületésünk után elindultunk a megszentelődés útján, az által, hogy odaszántuk magunkat Istennek és az ő tanítványaiként kezdünk élni ezen a Földön. Ugyanakkor a megszentelődésünket nem az odaszánásunk eredményezi, hanem ez a Szent Szellem munkája bennünk. Mi odaszánjuk magunkat Istennek, a Szent Szellem pedig elvégzi bennünk a megszentelődést, életünk minden területén. Isten célja az, hogy mindenben Krisztushoz hasonlóvá. A szentség nem csupán erkölcsi kategória, hanem ennél sokkal több. A szentség, nem más, mint maga az Úr, Ő a mi szentségünk."Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul." 1Korintus 1,30


Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. szeptember 10.

12094A tanítássorozat célja, bevezetni bennünket Atyánk mindent felülmúló személyes tervének megismerésébe, amely nem más: mint, a bennünk való gyönyörködése. A keresztény élet lényege az, hogy az ingyen ajándékba kapott kegyelmet meg tudjuk érteni, majd megragadni. Ez egy mennyei felhatalmazás, ami képessé tesz minket arra, hogy felülemelkedjünk a természetes képességeinken. Szent Szellem mindenható erejéből megnyilvánuló karizmák is a kegyelemből adatnak a szellemi javaink elősegítése érdekébe, miként József pátriárkánál. „De az Úr Józseffel volt, és kiterjesztette rá az Ő kegyelmességét és kedvessé tette őt a tömlöctartó előtt.” 1Móz 39:21

 

 

 

1: Kedveltség megértése

 2: Kedveltség hatásai

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. szeptember 15.

12093Az üzenet segítség a hanyatlásba jutott, de korábban már hitbeli megtapasztalásokat szerzett keresztények részére. Ekkor a válság egyik oka lehet a kegyelem trónjából való részesedés hiánya. Jézus főpapságának ereje alkalmas arra, hogy tisztulást szerezzen a bűntől és megerősítse hitünket a kegyesség áldásaira vonatkozóan. Atyánk irányunkban kész átadni kegyelmét, támogatását és erejét. „Járuljunk hát a szabad szólás bátorságával a kegyelem trónjához, hogy könyörületet, és kegyelmet találjunk kellő időben jövő segítségül.”Zsid.4.16 Csia

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. szeptember 22.

12092Amikor Ádám vétkezett, vére azonnal beszennyezett lett és így a genetikai felmenőit átalakította erkölcsi és szellemi vonatkozásokban egyaránt. A kegyelem természetfölötti valósága mennyei változást generál természetünkben, amely által válunk Krisztusivá és egyedivé. Növekedésünkben felismerjük, hogy Jézus vére megtisztít minket bűneinkből, megértjük melyek a hit általi megigazulás egyedüliségei. Kérdés viszont az, fel tudjuk-e fogni annak jelentőségét, hogy Atyánk DNS –ét a kegyelem örökíti attribútumain keresztül? „Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.” 2Pét 1:4

 

 

1. rész

2. rész

Isten kedvencei IV. rész –
Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. szeptember 29.

12091A kedveltség meghatározására több variáns közül általában így hangzik: "a meg nem érdemelt jóindulat, amely Isten ajándéka." Ez a meghatározás azonban kissé hiányos, mert nem csatlakozik a kegyelem sokszínű áldásaihoz, ami a Krisztusban átvehető javak összessége. Az isteni kedveltség alatt nem pusztán egy egyszeri ajándékot kell értenünk, nem statikus, hanem ma is dinamikus és reményteli tevékenység. Szükséges megértenünk, hogy az Ő kegyelméhez való kapcsolódásunk nem csak az újjászületés lehetősége, hanem egyúttal földi létünk boldogulásához szükséges természetfölötti erőből való részesedésünk is. „És mivel a sokaság miatt nem férkőzhettek Ő hozzá, megbontották a háznak fedelét, ahol Ő volt, és rést törvén, leeresztették a nyoszolyát, amelyben a gutaütött feküdt.” Márk 2:4