Tóthné K. Klaudia, Aratás gyülekezet, 2012. december 15.

121200Isten Szellemmével való közösség a kereszténységünk alapja. Csak a Szent Szellem által vagyunk képesek közösséget megélni az Atyával és a fiával. A karizmatikus élet perspektívái abban állnak, hogy az emberi képességet felhasználja Isten szelleme arra, hogy általuk folyamatosan kijelentse Krisztus dicsőségét, majd így vagyunk képesek az általa vezérelt spirituális életet élni. Az újjászületés után, ha nem keressük a szellemünk szerepét vagy funkcióit, akkor soha nem szabadulunk föl a Szent Szellemmel való közösségre és vezetésre, annak dacára sem, hogy volt részünk természetfölötti megtapasztalásokban..„Ők pedig engedetlenek voltak és megszomorították szentségének Szellemét, és Ő ellenségükké lett, hadakozott ellenük.” Ézs. 63:10

 

 

Váradi Norbert, Aratás gyülekezet, 2012. december 22.

12121Végidőkben az emberek sokszor félreértelmezik a hitet. A biblia többféle hitről beszél, ezért nekünk szükséges szétválasztani magunkban a hit különböző fajtáit. A hit nem csak bizalom Istenben, hanem engedelmesség is, amivel bizonyítod, hogy hiszel Benne. Mi rábízzuk magunkat az Ő hűségére, hogy tervét véghezvigye. Minden alkalommal, amikor a hit engedelmességével imádkozol, rábízod magad Isten hűségére, hogy Ő működésbe lépjen. A tanítás bibliai nézőpontból és megtapasztalt igazságokból fogja ezt megmutatni nekünk.