Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. augusztus 1.

kegyelemmel megkoronazottak009

Hitünk célja, hogy Urunkkal való kapcsolatunk a barátságig jusson el. Ha van is kapcsolatunk Istennel, általában felszínes marad vagy "haszonélvezetben" ki is merülnek. A felállítható mennyei barátság egyik alappillére: nem én használok másokat vagy Istent, hanem odaadom magam akaratának. Isten saját Fiát áldozta fel azért, hogy vonzáskörébe kerüljünk csodatévő kegyelméhez. Ha helyreáll énképünk, akkor érettek leszünk mennyei színvonalú intuitív életre. Ekkor elindul az a folyamat, amely a belátás eredményét és a Szent Szellem céljait eredményezi bennünk. Képességünk lesz megítélni dolgokat és annak végkifejletét előre meglátni. Ez több, mint amihez hozzáférhetsz, vagy amit átalakíthatsz küszködéseiddel.

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. augusztus 8.

kegyelemmel megkoronazottak010

Ha a kegyelem mindösszesen a bűnök bocsánatát adná, miért kellett Jézusnak kegyelemre támaszkodnia. Isten kegyelemezett és ígéretet tett Ábrahámnak, majd megígérte ua. nekünk is. Az írígység ellenére Isten kegyelemmel determinálta és pozícionálta József sorsát is, hogy „életen át” segítségére legyen a pátriárkáknak. József fenntartotta a megfelelő hozzáállást Isten kegyelmi képességei felé. Mennyben nem készült részünkre meghátrálási terv, mert a kegyelemből való ígéret mindig értünk működik. Isten azt akarja, hogy olyan messzire menj, amilyen messze csak tudsz, olyan sokra vigyed, amire Isten eltervezte.

 

 

1. rész

2. rész

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezet, 2015. augusztus 18.

kegyelemmel megkoronazottak011

Mi akadályozza a kegyelem természetfölötti megnyilvánulását? A tanítás ebben segít. Először bevezetünk Isten országának üzenetébe, majd a második részben a tíz szűz példázatát nézzük meg. Ez egy utolsó időre szóló modell az Egyház számára. Isten országa természetfölötti ország, de olyan ország, amely a természetes világban is különböző korokban, különféle módon mutatkozik meg. „Mi, akik rendíthetetlen királyságot nyertünk, tartsuk meg a kegyelmet, hogy általa Istennek tetsző módon (papilag) szolgáljunk, tisztelettel és félelemmel” Zsid.12:28 Vida„Keressétek, (vegyétek célba és törekedjetek felé mindinkább) először az Ő teljes királyságát és az Ő igazságát (útjait, hogyan legyünk igazak cselekedjünk igazul)” Mt:6:33 Amp.

 

 

1. rész

2. rész

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezet, 2015. augusztus 22.

kegyelemmel megkoronazottak003Sajnos sokszor azt gondoljuk, minden a legnagyobb rendben van életmódunkban. Szellemmel való valódi beteljesedés és ennek életstílussá változása nagyon fontos üzenete a ’tíz szűz’ általi mintának. A menyegzőre csak azok a szüzek jutnak be, akik hangsúlyt tettek a Szellemmel való beteljesedés fönntartására. Fontos, hogy hitéletünket ne csak intellektuális és érzelmi szinten, hanem szellemünk használatával és segítségével éljük meg. Az egész üdvtörténetnek célja Isten királyi uralmának előkészítése. Isten uralma közeledik, ezért a ’tíz szűz’ példázata szerint aki nem érti meg funkcióját szellemének az nem menekül meg. „...Uram Uram! nyisd meg mi nekünk. Ő pedig felelvén, monda: Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket.” Máté 25:11 „Keseregj, mint a szűz, aki gyászba öltözik az ő ifjúsága férjéért.” Jóel 1:8.

 

 

1. rész

2. rész

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2015. augusztus 29.

kegyelemmel megkoronazottak004

Ha egy hívő enged a hétköznapok nehézségei által okozott félelmeknek, ill. nem foglalkozik Isten aktuális kinyilatkoztatásaival, akkor elhomályosodhat előtte a megváltás értékei és Isten királyságának akarata. Biblia ezt az állapotot alvásnak nevezi. A Tíz szűz példázatából megtudhatjuk, hogy ez az alvás nagyon veszedelmes, mert amikor Isten valamilyen sorsdöntő dolgot akar cselekedni és elhangzik a kiáltás „ímhol jő a vőlegény, jöjjetek elébe”, akkor hirtelen történik a felébredés és akik eddig nem gyűjtöttek olajat a lámpásukba, azok nem lesznek képesek belépni Isten aktuális tervébe.

 

 

 

1. rész

2. rész