Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. május 5.

12054Mielőtt Jézus Krisztus visszajönne, a hívőknek nagy serege kel fel azzal az Istenképűséggel és hatalommal, amely az övék. Az eklézsiának olyan evangélium (győzelmi hír) adatott a földi szféránkban, amit addig még nem fedeztünk fel teljességében. Érintőlegesen ugyan megértést kaptunk e hatalomból, de jogaink érvényesítését kevésbé tudatosan használjuk. Nemsokára tudni fogják a keresztények, mik az övék, és meg fogják tenni mindazt, amit Isten eltervezett számukra. „Tudom pedig, hogy mikor hozzátok megyek, a Krisztus evangéliuma áldásának teljességével megyek, kérlek pedig titeket atyámfiai a mi Urunk Jézus Krisztusra és a Szellem szerelmére, tusakodjatok velem együtt (segítségére siet a harcban) az imádkozásokban, én értem Isten előtt.” Róm 15:29-30

 

 

Nochta Pál, Maranatha gyülekezet - Ózd, 2012. május 13.

12053Egyház jelenében új korszak jött el. Isten megrázza egyházát az egész Földön, hogy külön válassza bennünk a szent dolgokat közönségesektől, a mennyei dolgokat hústesti természet dolgaitól. Elindult egy óriási átrendeződés, megrázás. Az átrendeződés először mindig a láthatatlan világban történik meg és csak ez után jelenik meg a látható világban. Azokat, akik most nem járnak Istennel, mindez váratlanul fogja érni, ezért az Úr ma olyan embereket keres, akik minőségi időt töltenek az ő jelenlétében és készek befogadni a mennyei látást, hogy ez által képessé váljanak Isten akaratának megértésére és a Szent Szellemtől inspirált közbenjárásra. A kérdés az, hogy mi engedünk e Isten hívásának."A "még egyszer " pedig jelenti az állhatatlan dolgoknak mint teremtményeknek megváltozását..."Zsid.12:27a

 

 

Tóth Lajos, Marantha gyülekezet, Ózd, 2012. május 13.

12053A tanítás témája: miként jön létre a menny és az emberi szellem közötti együttműködés, hogyan tudnak progresszív változást létrehozni a menyből származó szellemi javak, áldások. Ebben a folyamatban reorganizálódik a magasság a földel és Krisztusból való részesülés egyre nagyobb mértékben elkezdődik. Pál apostol szerint ebben a folyamatban az eklézsia számára mennyei titokok lelepleződnek és ún. "kapuk & ajtók" nyittatnak meg. „Megismertette velünk akaratának titkát az Ő jótetszése szerint, amelyet elhatározott előre, az időszak(asz)ok teljességének rendjére nézve, hogy egy főben egyesítse a mindenséget, a Krisztusban, az egeken lévőket és a földön valókat.” Ef 1:9-10 Vida

 

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. május 28.

12051Az ég és a föld amikor összeér szívünkben, a királyság elkezd uralmat venni bennünk, rajtunk és általunk. Jóel próféta könyvében találjuk azt, hogy az aratás feltétele a korai és kései eső. Hisszük, hogy a végkorszak közeledtével a kompenzáció folyamatának hatása úgy esik ránk, mint eső a földre. A kései és korai eső azért jön egyszerre, hogy az egyházban felgyorsítsa a folyamatokat, annak összes csodálatos következményével együtt. Nemcsak a konkoly, hanem a búza beérése is most zajlik, amely reményteli vízióval tölti el a hívőket. „Esőt adok a ti földetekre alkalmas időben: korai és kései esőt, hogy betakaríthasd a te gabonádat, borodat és olajodat."V Móz. 15:14