Tóth Lajos, Aratás Gyülekezet, 2011. november 2.

111101A királyság láthatatlan, de valóságosabb és maradandóbb, mint a történelem bármely kultúrája. Krisztus rendszeresen tanított a királyság alapjairól és átfogó alapelveket fektetett le. Kihívást eredményez bármely kultúrában élő generációnak abban, hogy mi befolyásolja sorsát.

 

 

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezet, 2011. november 5.

Az emberek sok-sok időt, és energiát fordítanak az érzelemi hiány leküzdésére, vagy arra, hogy elrejtőzzenek az önvédelem falai mögé. Az árvaság szellemi aktivitása kiaknázza az ember személyiségében lévő érzelmi és fizikai erőforrásokat. Az üzenet célja, hogy napvilágra hozza ezt úgy, hogy a kereszten történt cserét középpontba helyezi, amely Isten határtalan szeretetének gyógyító képessége. A fájdalmakra való koncentrálást, vagy az áldozat mentalitást szeretnénk leleplezni és az ok-és-okozati összefüggést bemutatni.

 

 

Tóth Lajos, Mezőkövesd, 2011. november 13.

111103Áldott legyen az Isten, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben, Krisztusban” Ef 1:3 Atyaisten identitásunk helyreállítását és megalapozását az un. szellemi áldásai segítségével tervezte el. A mennyből való áldások segítenek bennünket újjászületési jogaink gyakorlásában. A tanításban egy képet kapunk arról, hogy Krisztus miként alkalmazza a szolgálatán lévő szellemi áldást mások boldogulása érdekében.

 

 

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezet, 2011. november 19.

Az árvaság a szív egy olyan hozzáállása, ami megakadályozza, hogy az emberek mindazzá váljanak, akik Istenben lehetnének. Malakiás próféta szerint az un. „Illési szellem” inaktiválni képes az árvaság szellemének munkáját, amikor is az atyák szívét a fiakhoz fordítja. Ebben az üzenetben felvázoljuk ennek a szellemnek helyreállító módját, funkcióját és jellemzőit. "Jézus pedig felelvén, monda nekik: Illés bizony eljő előbb, és mindent helyreállít." Máté 17:11

 

 

 

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2011. november 27.

111105Az elmúlt évtizedek során a magyarországi eklézsia több területen azért vált meddővé, mert Isten gyermekei a királyság tudatos építése helyett, egyéni ambícióikat akarták érvényesítetni. A rossz döntéseik gyümölcse az lett, hogy szellemi érzékenységük megtompult, szellemi látásuk meghomályosodott. Az üzenet célja Isten aktuális helyreállító szavának megértése a jelenben. Amikor királyság központú lesz a gondolkodásunk és ez kerül látóterünk fókuszába, akkor elkezdenek a dolgok helyreállni az életünkben. "Ismét meghatároz egy napot: "MA", amint Dávid által annyi idő múlva így szól, ahogy előbb is mondtuk, "MA", ha az Ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket." Zsid.4:7 v.ö Zsolt.95:7