Dátum: 2017. június 10. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170610

Újjászületés egyenlő Isten uralmának elfogadásával. A további lépésekhez építkezésre, formálásra van szükség, aminek célja a belső ember megerősödése, növekedése. Görögök „kairos” szóval az alkalmas időt jelölik. Mennyei lehetőségek beteljesítésének pillanata, amelyben ott a természetfeletti lehetőség. Isten a világnak adott egy belső önállóságot, ugyanakkor viszont uralkodik is a láthatatlan világ a látható felett és időnként, bizonyos esetekben beavatkozik a világba. Királyságba az újszövetség megkötése miatt kerültünk bele. Királyság tehát szövetségi partnerség és lényege nem a királyságon van, hanem a király személyéhez való viszonyulásban. Jézus azért jött, hogy helyreállítsa azokat, amiket az emberiség elvesztett és visszaállítsa az uralmi helyére. Nagyon sokat tanított erről. Meg kell tanulnunk, hogyan éljünk ebben a királyságban. Isten királysága nem csak egy karizmatikus megtapasztalás vagy egy trendi tanítás.

 

 

 

 

Dátum: 2017. június 17. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170617Tanításban megvilágosítjuk több irányból, több értékből Krisztus királyságról szóló evangéliumát. Királyság mennyei irányokat szab életünkben. Meglátjuk, hogy a meghatározó értékek felé hogyan kell elindulni, azokat szem előtt tartani. Amikor a királyság megjelenik egy családban, egy gyülekezet korszakában, akkor az időben(kronos) létrehoz egy más típusú időt(kairos). Ez az isteni jelenléthez vezető útra, amely annak milyenségére és minőségére irányít. Ebben történik meg a hit általi átformálódás. Éppen akkor, amikor kell, nem később s nem előbb. Az Isten időzítésének jelenében meglátjuk ami elkészült, mert ebben a „szent pillanatban” minden pislantás „ajtó nyitás”, mégpedig a királyságába. Ahogy ma megnézzük az igéket, észre fogod venni, ahol Isten keze megjelenik, valaki kártalanításban, átformálódásában részesül. Ez kifejezi az Ő eredeti tervét, összekapcsolódva lenni a mennyei királysággal. „Ha pedig Isten ujjával űzöm ki az démonokat, kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa.” Luk 11:20

 

 

 

Dátum: 2017. július 1. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170701A királyság üzenetében szót ejtünk arról, hogy papok királysága vagyunk. Ez kezdetben Mózesnél így volt megtervezve, de szétvált Izrael életében. Messiás a felkent helyreállította ezt. Beleszülettünk Isten királyságába, amiben papok vagyunk királyi kenettel felruházva. Egyház is felkent, mert mindegyikünknek van kenete Krisztusban. Ez fontos, de lehetséges a továbblépés, mert mégis szükség lenne olyan „felkentekre a felkentek között”, akik megmagyarázzak a múltat, jelent és esetleg a jövőt. Ők helyreállítják a spirituális vakság állapotát. Ha nem funkcionálunk papi kenetben, nem működhetünk autentikusan a királyi kenetben. A királyi kenet királysági tekintélyt ad és nyitott szemeket. Csak ez által tudunk spirituálisan működni és megfutamítani Isten ellenségeit. Egy Isten embere olyan valaki, aki Isten szemszögéből látja az aktuális korszakot. Szükségünk van ma profetikus igehirdetésekre bölcsesség ajándékával, mert friss megújulásra van szikségünk. Ők az árusok. Ha új jön, akkor több kell lennie, mint ami ma megszokott. Jönnie kell Joel üzenetének újra és újra, miszerint van kenetünk a Szenttől, és meg is kell maradnunk majd benne…

 

 

 

Dátum: 2017. július 8. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170708Újjászületés után, új ország polgára lettél, de szükséges új kormányzást is váltani. Papoknak királyságává lettünk. Ekkor szellemed új mennyei természetet kap (kenetet), de sajnos értelmed nincs még megújítva ki is lettél. Kegyelem által élünk, azonban az Isten királyságának természetfölötti erejének munkálkodása által. (Ef.3.7) Túlképeztük magunkat ismeretekkel. Ha szellemi papként és királyként nem funkcionálunk, megrekedünk és visszafejlődünk. Amikor változtatni akarsz, amiben a világi mentalitásod szerint bíztál, akkor a szív azon fog dolgozni, hogy visszatérítsen a világi kultúrára, amely a mammon rendszere. (Mt.6:24) Királyság kultúrája alapján tudunk eligazodni abban, melyek a fontos értékek, törvényszerűségek, szellemi normák Istennél. Papoknak időt kell töltenie Istennel, hogy a királyokként megkapják Istennek útmutatását. Melkhisedek-i papság királyi rendjével lelkednek és szellemednek egyetértésben kell lennie. Papok célja eljutni a szentek szentjébe, királyok pedig autoritást gyakoroljanak beszédükkel és életvitelükkel.

 

 

 

Dátum: 2017. július 15. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170715Királyságnak vannak kulcsai. Ha autentikusan használjuk, akkor felnövekedünk és kinyílnak szellemi valóságok bennünk. Kegyelem és megigazultság témája az üdvtörténet sarkalatos üzenete. Ez egyben a királyi papság (egyetemes papság) újraformálásának kezdete is. Krisztusnak engedelmességet kellett tanulnia, pont úgy, ahogy nekünk. Ő félre tette az isteni oldalát és emberré lett. Egyszülött és elsőszülött volt. Növekednie és tanulnia kellett, majd szenvedni szolgálata alatt a sikerek megtartásáért. Isten az újjászületés után fiúság előjogait adja neked: elsőszülöttség, autoritás, örökség. Amikor kegyelem és megigazultság kijelentése elér egy színvonalat, akkor beléphetünk a kormányzás gyakorlásába. Ha ez nem történik meg, akkor gondolkodásunkat befolyásolja a világ és erődítményeket fog kialakítani. Ézsau élete ékes mintája a királysági papok kudarcára. Nem azért veszítette el jövőjét, mert ostobaságot tett, hanem azért, mert már nem volt képes megváltoztatni mindazt, amit mozgásba hozott életében. Lehetsz elsőszülött elenyésző szellemi áldással, közben nem éled privilégiumaidat, papságod és pozíciód pedig nem funkcionál.

 

 

 

 

 

1. oldal / 3