20170317

2019. 03. 17. Aratás gyülekezete

 

Minden mélyülő Isten-ismeret egyedivé tesz bennünket - visszatérünk imázsunkhoz - és személyes egységet hoz az Atyával. A gonosz szellemvilág ezt a folyamatot ismeri, ezért mindent bevet ennek hátráltatására. Jelentéktelenség életérzése egy vírus a szívben, ráismerni még kevés, ki is kell irtani. Amalek története Saul életében ezt is üzeni. Hét nap alatt Saul szellemi elnyomás alá került, hogy szíve kijöjjön a prófétai vezetés alól. Jelentéktelenség ’feelingje’ ráneveli énünket szeretetére. Blokkolja jogosultságunkat, mert megfélemlít. Szellemünk és szívünk tevékenysége révén ismerünk. Egyik legbiztosabb jele, hogy vezetés alatt szeretnénk maradni, ösztönösen késztetést érzünk erre. Istenismeretünktől függ keresztény tevékenységeink s annak határai. A szellemi valóságok vizsgálatát (pl.kegyelem) nem függetleníthetjük ismeretélményünktől. Amikor transzcendens (túlhaladó) kívülálló élményben van része szellemünknek, meghaladjuk tapasztalatainkat, de Isten-ismerete és Isten bennünket való megismerése nélkül nem lesz hosszú távú siker.

 

 

 

 

20190323

2019. 03. 23. Aratás gyülekezete

 Sorsunk a Szent Szellem kormányzása lehet teszt üzem, szívünk feltárása vagy az eljövendő javakból való részesedésünk. Éden kertjében Ádámot és Éva vezetését megtámadta az ellenségük. Egy nyilatkozatot tett, amelyben azt javasolta nekik, hogy nem vezeti sikerre őket az a terv, amelyben élnek és nem teljes az identitásuk sem. Ennek eredményeként kiestek Isten-ismeretéből és vezetéséből. Annak ellenére, hogy bennünk van Isten ereje, ha nem akarunk Isten-ismeretében fejlődni, akkor nem képes aktivizálódni a mennyei végrehajtó erő bennünk. Isten mindig szól hozzánk. Készen áll arra, hogy világos útmutatást adjon nekünk. De még az Ő legrészletesebb utasításai sem fognak jobb emberré tenni bennünket, ha nem vagyunk hajlandóak szívünkkel mélyebben megismerni Istent és hallani őt. A hallás mindig intim kapcsolatot feltételez. Isten-ismeretének előnyei & jutalmai: NÖVEKEDÉSÜNK, KIVÁLTSÁGAINK, ISTENI TERMÉSZETÜNK és KÖVETÉSE A SZELLEMI DOLGOKNAK.

 

 

 

 

20190406

2019. 04.06. Aratás gyülekezete

Lelkiismeretünk (szellemi beleérzés és ítélet) szívünk és szellemünk funkciója. Emberpár bukása után is tartalmazta szellemében lelkiismeretét és a törvény lényegét. Lelkiismeret nem Isten hangja önmagában, nem is tévedhetetlen. Nem csak a jelenből kap jelzéseket lelkiismeretünk, hanem a múltból is, rögzült emlékek formájában. Csak szellemünkkel összhangban képes felfogni a mennyei igazságokat. Szellemünk és benne lelkiismeretünk Isten lényegű, amely Isten leheletéből származik. Ha keresztényként nem akarunk kegyelemből, hittből és Isten-ismeretéből élni, akkor vitája, pere lesz velünk bensőnkben Isten Szellemének. Ha lelkiismeretünk nem harmonizál a kegyelemmel és Isten-ismeretével, akkor rosszul fog dolgozni intuitív képességünk. Ez lázadás kategóriájába vezet. Amikor folyamatosan megvizsgáljuk lelkiismeretünket az igazság által, úgy kezd el önismeretünk egyre nagyobb erőt venni a személyiségünkben, majd elvezet oda, ahol különbséget teszünk jó és gonosz erkölcs vagy spiritualitás között. Lelkiismeretünket folyamatosan támadja a téveszmés vallásosság, gonosz szellemvilág, világkorszak gonoszsága és elménk emlékei.

 

 

 

 

20190413

2019. 04.13. Aratás gyülekezete

Istennel való kapcsolatunk szintjei talán úgy írható le rövidke életünkben: ismerős Isten, megismerés alatt álló Isten és barát, akire figyelünk. Ez különleges kapcsolat. Újjászületésünk létre­jöttét és létfenntartását a Szellem vezetése és lelkiismeretünk segíti. Lényegénél fogva nem birtokolhatjuk Isten létet a Szent Szellem munkássága nélkül. Léttöbblet viszont a lelkiismeret és Szent Szellem közösségéből ered. Megjelenő szellemi újdonság mindig a szív tartalmi és erkölcsi bővülését eredményezi. Engedelmesség előszobája érdeklődve és figyelmesen való hallgatásunk. Lelkiismeretünknek való engedelmesség oka nem csak tetteink minősége, hanem akik vagyunk és küldetésünk. Lelkiismeret hangja lehet: Felismerés, Meghatározás, Döntés, Behatás, Tudás, Belátás, Befolyás, Világosság, Háttér, Alkotás.

 

 

 

 

20190420

2019. 04.20. Aratás gyülekezete

 

Krisztus azzal a céllal adta életét mindenkiért, hogy a lelkiismeretünk meggyógyítása után kegyelemből, bűnbocsánatból, megigazulásból és jelenlétéből részesüljünk. Mindez érdemeink nélküli. Az újszövetségi Istentisztelet felülről való kijelentésből származik, amelyben nincs önkijelentés. Istennel való igei kapcsolat és az Isten-ismeret elmélyülése az engesztelő vér közvetítése által történik. Isten létéből csak áldozat által lehet részesedni. Erre pedig nekünk reagálnunk kell hit által. Gyakorlatban abban nyilvánul meg, hogy folyton szemünk előtt tartjuk Főpapunk megfeszítését, föltámadását, vérének tanúságtételét. A közvetítés két oldalú. Ekkor már megszűnik a kínzó önvád, bűntudat. A kegyelem tartalma üres és hatástalan lesz akkor, ha a vér szerepébe vetett hit nem jelenik meg Istenkeresésünkben. A kereszt általi ítélet az, hogy a Sátán jogos ítélet alá került. Ítélet Sátán királyságára irányult. Ezt a Szent Szellem bizonyítja nem csak a világban, hanem az Egyházban is. Bár ezt 2000 éve nem látjuk teljességében.